Zpět k Žáci a rodiče

Termínový kalendář školního roku 2023/2024

ÚNOR

Pololetní prázdniny 2. 2. 2024 (Pá)
Jarní prázdniny 5.–11. 2. 2024
Workshop Ysoft 7. 2. 22024
Konzultace maturitní práce č. 3 (obor IT4) do 16. 2. 2024
Regionální kolo SOD KOVO Junior 2024 – obor Obráběč kovů 21. 2. 2024
Výška na nečisto, Mendelova univerzita – přednáška z informatiky (IT3A) 23. 2. 2024
Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro studenty nematuritních oborů 26. 2. 2024
Konzultace maturitní práce č. 4 (obor IT4) do 28. 2. 2024
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – odevzdání prací 28. 2. 2024
Odevzdání maturitní práce IT4 (závěrečný maturitní projekt) 28. 2. 2024 do 12:00 hod
Odevzdání maturitní závěrečné práce STR4 29. 2. 2024 do 12:00 hod
Soutěž „Kraje pro bezpečný internet” (KPBI.cz) do 29. 2. 2024
JA Czech – soutěž Solve for Tomorrow, 2. kolo (semifinále) 29. 2. 2024
Zasedání školního parlamentu dle propozic
Výukové programy EVVO dle propozic
Přebor školy v přehazované dle propozic
Exkurze v evropském parlamentu ve Štrasburku dle propozic
Přebor školy ve šplhu dle propozic
Přebor školy v silovém víceboji dle propozic
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník únor–březen 2024
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ + web + mikrořadiče – okresní kolo únor–březen 2024

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů ke studiu do 1. 3. 2024
„Soutěž s Fablabem” – úvodní zaškolení 5.–7. 3. 2024
Regionální kolo SOD KOVO Junior 2024 – obor Zámečník (Nástrojař, Strojní mechanik, Puškař) 6. 3. 2024
Projekt Erasmus +, 2týdenní stáž žáků oborů STR/MS v Itálii 3. – 16. 3. 2024
Erasmus+, 2týdenní stínování jednoho učitele strojírenských předmětů /učitele ODV v Itálii 3. – 16. 3. 2024
Hovorové hodiny s rodiči žáků školy 18. 3. 2024 (16:00 – 18:30h)
Celostátní kolo SOD KOVO Junior 2024 – obor Mechanik seřizovač 19. – 21. 3. 2024
AMPER – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast ME3 (zaměření IT, MMT) a MEZ3 19. – 21. 3. 2024
Den firem strojních a elektro – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 21. 3. 2024
Matematický klokan 22. 3. 2024
Celostátní kolo SOD KOVO Junior 2024 – obor Obráběč kovů 25. – 27. 3. 2024
Exkurze ČT ME3C (Švec, Mikesková, Meňhart) 26. 3. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024 (Čt)
Velký pátek (státní svátek) 29. 3. 2024 (Pá)
Výukové programy EVVO bude upřesněno
Soutěž „Tour de App” – grandfinále dle propozic
Školní soutěž „Sudoku” dle propozic
GMW (Globe money week) březen 2024
Finanční gramotnost (workshop) březen 2024
Odevzdání hodnocení maturitních prací IT4 oponentem a vedoucím práce konec března 2024

DUBEN

Velikonoční pondělí (státní svátek) 1. 4. 2024 (Po)
Celostátní matematická soutěž 5. 4. 2024
Erasmus+, stáž žáků oboru ME v Chorvatsku a 2týdenní stínování jednoho učitele sekce ME/učitele ODV v Chorvatsku 6. –20. 4. 2024
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina – účast všech tříd TEP a PU 7. – 11. 4. 2024
Odborná praxe tříd EPO3A, EPO3B; STR3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C dle rozpisu tříd  od 8. 4. –7. 6. 2024
Exkurze ČT  ME3B  (Stehno, Lupač) 10. 4. 2024
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín 12. 4. 2024 (Pá)
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín 15. 4. 2024 (Po)
Maturitní zkouška – písemná práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka 16. – 17. 4. 2024
„Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti” (kybersoutez.cz)
v Českých Budějovicích – 3. kolo (finálové)
18. 4. 2024
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ + web + mikrořadiče – krajské kolo 18. – 20. 4. 2024
Celostátní kolo SOD KOVO Junior 2024 – obor Zámečník (Nástrojař, Strojní mechanik, Puškař) 22.–24. 4. 2024
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 24. 4. 2024
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 26. 4. 2024
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín 29. 4. 2024 (Po)
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 30. 4. 2024 (Út)
Vydávání vysvědčení maturujícím třídám

JA Czech – soutěž Solve for Tomorrow, 3. kolo (národní finále)

30. 4. 2024
JA firma veletrh (iKAP) duben 2024
Seminář „Můžeš podnikat“ duben 2024
Přebor školy v nohejbalu dle propozic
„Soutěž s Fablabem” – projektové hodiny dle propozic
Výukový den OMU pro 1.– 3. ročníky dle propozic
Poznávací zájezd do Anglie dle propozic
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky IT4A, IT4B, EPO4, DNS2, DS3

bude upřesněno

1denní exkurze do Laa an der Thaya bude upřesněno
Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“ bude upřesněno
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – obory L bude upřesněno

KVĚTEN

Svátek práce (státní svátek) 1. 5. 2024 (St)
Projekt Erasmus +, KA 1, 3měsíční odborná stáž, Irsko 1. 5. – 31. 7. 2024
Společná část MZ – didaktické testy 2. – 3. 5. 2024
Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 6. 5. 2024
Den vítězství (státní svátek) 8. 5. 2024 (St)
„Soutěž s FabLabem” – finále jarního běhu 14. 5. 2024
Český den proti rakovině 15. 5. 2024
Obhajoby maturitních prací IT4A (závěrečných maturitních projektů) 16. 5. 2024
Profilová část maturitní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy od 20. 5. 2024
Obhajoby maturitních prací IT4B (závěrečných maturitních projektů) 23. 5. 2024
Obhajoby závěrečných projektů STR4 28. 5. 2024
Projekt Erasmus +, KA 1, 1měsíční odborná stáž, Irsko 29. 5. – 29. 6. 2024
Pedagogická rada třetích ročníků učebních oborů 31. 5. 2024
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – vyhlášení dle propozic
Vodácký kurz pro 2. ročník dle propozic
Výukové programy EVVO pro žáky bude upřesněno

ČERVEN

Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ, PU, SM, OK 3. 6. 2024
Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia 3.– 28. 6. 2024
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku třetích ročníků studijních oborů L0+H 5. 6. 2024
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku třetích ročníků studijních oborů L0+H 7. 6. 2024
Písemná závěrečná zkouška oborů „L0+H“ MS, ME 10. 6. 2024
Uzavření absence a klasifikace za II. pololetí školního roku 20. 6. 2024
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 24. 6. 2024
Exkurze a školní výlety 24. 6. dopoledne; 25.–26. 6. 2024
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 24. 6. 2024
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2024 25. 6. 2024
Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce, shromáždění zaměstnanců, focení zaměstnanců 27. 6. 2024
Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 28. 6. 2024 (Pá)
Státní zkoušky z kancelářského psaní a obchodní korespondence poslední týden v červnu
Poznávací zájezd do Vídně bude upřesněno
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude upřesněno
Sportovní den pro 1. a 2. ročníky (florbal, futsal) dle propozic
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ + web + mikrořadiče – celostátní kolo dle propozic
Středoškolský přebor-dračí lodě dle propozic

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2024
Klasifikační a opravné zkoušky 26. –30. 8. 2024
Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání, … do 30. 8. 2024

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2024/2025 2. 9. 2024 (Po)
Přihlášení žáků IT4 k vedoucím maturitních prací (závěrečný maturitní projekt) bude upřesněno