Zpět k Žáci a rodiče

Termínový kalendář školního roku 2022/2023

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách 3. 1. 2023 (Út)
Předmětové zkoušky žáků dálkového studia dle vypsaných termínů
Projekt iKAP – Finančně gramotná škola – spolupráce se SŠ běží do konce šk. roku
Den otevřených dveří 7. 1. 2023 (So)
(8:00 – 12:00 hod)
Maturitní práce 4. ročníků (obor IT) – 2. konzultace do 12. 1. 2023
Přednáška „Kyberbezpečnost“ pro třídu IT3A 13. 1. 2023
Certifikace v ovládání účetního SW Pohoda 14. 1. – 25. 1. 2023
Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku 20. 1. 2023 do 12:00 hod
Den otevřených dveří

21. 1. 2023 (So) (8:00 – 12:00 hod)

Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 24. 1. 2023 do 16:00 hod
Pedagogická porada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku 26. 1. 2023 v 13:45 hod
Ekonomická olympiáda – krajské kolo 26. 1. 2023
Přednáška „Kyberbezpečnost“ pro třídu IT3B 27. 1. 2023
Tour de App – soutěž v programování (nominační kolo) 27. 1. 2023
Soutěž „Kraje pro bezpečný internet” (KPBI) do 28. 2. 2023
Finále středoškolské soutěže Roboti@FSI – IT2A 30. 1. 2023
Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku 31. 1. 2023 (Út)
Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení 31. 1. 2023

ÚNOR

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023 (Pá)
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ + web + mikrořadiče bude upřesněno
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – odevzdání prací dle propozic
FABLAB kamion 6. 2. – 14. 2. 2023
Workshop Ysoft 7. 2. 2023
Ekonomická olympiáda – krajské kolo 7. 2. 2023
Maturitní práce 4. ročníků (obor IT) – 3. konzultace do 9. 2. 2023
Seminář můžeš podnikat 9. 2. 2023
Přednáška „Kyberbezpečnost“ přednáška pro třídu IT 3A 10. 2. 2023
Přebor školy v silovém víceboji dle propozic
Přebor školy ve šplhu dle propozic
Regionální kolo SOD oboru mechanik seřizovač (SŠSE Brno Trnkova) 14. 2. 2023
Regionální kolo SOD oboru mechanik elektrotechnik (SPŠ Prosek, Praha) 15. – 16. 2. 2023
Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů (SŠTE Brno, Olomoucká) 16. 2. 2023
Regionální kolo SOD oboru zámečník, puškař, strojní mechanik a nástrojař (SŠSE Brno Trnkova) 22. 2. 2023
Zasedání školního parlamentu dle propozic
Výukové programy EVVO dle propozic
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník únor–březen
Přednáška „Kyberbezpečnost“ přednáška pro třídu IT 3A 24. 2. 2023
Školní soutěž sudoku 24. 2. 2023
Odevzdání maturitní práce IT4A, IT4B 28. 2. 2023 do 12:00 hod
Odevzdání maturitní závěrečné práce STR4 28. 2. 2023 do 12:00 hod
Přebor školy v přehazované dle propozic

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů ke studiu  do 1. 3. 2023
Sdílení dobré praxe iKAP II JMK 2. 3. 2023
Stínování Erasmus – OA Nitra 6. – 8. 3. 2023
GMW (Globe money week) 8. 3. 2023
Finanční gramotnost (workshop) 8. 3. 2023
Projektový den finanční gramotnosti a podnikavosti na SŠ pod patronací SŠTE pro třídy IT2A, IT2B, IT3A, IT3B 8. 3. 2023
Regionální kolo SOD oboru mechanik elektrotechnik (SPŠ Břeclav) 8. 3. 2023
Výukové programy EVVO dle propozic
Jarní prázdniny 13. 3. – 19. 3. 2023
Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů bude upřesněno
Projekt Erasmus +, KA 1, 1 měsíční odborná stáž, Výzva 2022, Itálie dle propozic
Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast ME3 (zaměření IT, MMT) a MEZ3 21. – 23. 3. 2023
Regionální kolo SOD oboru zámečník, strojní mechanik, puškař, nástrojař bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků 20. 3. 2023
Matematický klokan dle propozic
Projekt ERASMUS+, OA Nitra, SVK – aplikace databází pro výuku finanční gramotnosti a podnikavosti, datové analýzy 20. – 24. 3. 2023
Den firem strojních – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 21. 3. 2023
Den firem elektro a IT – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 22. 3. 2023
Celostátní matematická soutěž 24. 3. 2023
JA firma veletrh (iKAP) bude upřesněno
Firemní dny JMK (projekt iKAP) bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků 27. 3. 2023
Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač (SŠTE Brno, Olomoucká) 27.3 – 29. 3. 2023
Exkurze JE Dukovany 28. 3., 29. 3., 30. 3.
Veletrh JA EXPO Galerie Harfa (studentské podnikání) – EPO 3B 30. 3. 2023
Odevzdání hodnocení maturitních prací tříd IT4A a IT4B oponentem a vedoucím práce 31. 3. 2023
GMW konference ČNB 31. 3. 2023

DUBEN

Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – obor MS 4.  – 28. 4. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023 (Čt)
Velký pátek (státní svátek) 7. 4. 2023 (Pá)
Velikonoční pondělí (státní svátek) 10. 4. 2023 (Po)
Celostátní kolo SOD oboru zámečník, puškař, strojní mechanik a nástrojař (SOU Domažlice) 11.. – 14. 4.2023
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín 13. 4. 2023
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín 14. 4. 2023
Celostátní kolo SOD oboru Obráběč kovů (SŠTaA Chomutov) 17. – 19. 4. 2023
Maturitní zkouška – písemná práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka dle propozic
Poznávací zájezd do Anglie 24. – 28. 4. 2023
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – obor ME 20.  – 27. 4. 2023
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky EPO4, DNS2, DS3 20. – 25. 4. 2023
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 21. 4. 2023 do 12:00 hod
Národní výstava myslivosti – exkurze – účast tříd oboru puškař 22.  – 26. 4. 2023
Přebor školy v nohejbalu dle propozic
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 25. 4. 2023 do 16:00 hod
Celostátní kolo České ručičky – SOD oboru mechanik elektrotechnik (SPŠ Purkyňova, Brno) 26. 4. 2023
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 27. 4. 2023 v 13:45 hod
Soutěž v Kybernetické bezpečnosti v Mladé Boleslavi – 3. kolo (finálové) 27. 4. 2023
1denní exkurze do Laa an der Thaya dle propozic
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Výukový den OMU pro 1.– 3. ročníky dle propozic
Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“ dle propozic
Ekologická akce „Den Země“ dle propozic
Třída plná nápadů (iKAP) duben 2022
JA firma veletrh (iKAP) duben 2022

KVĚTEN

Svátek práce (státní svátek) 1. 5. 2023 (Po)
Odborná praxe tříd EPO3A, EPO3B; PSP3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C, DNS1

2. 5. – 10. 6. 2023

dle rozpisu

Společná část MZ – didaktické testy 2. – 4. 5. 2023
Den vítězství (státní svátek) 8. 5. 2023 (Po)
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 10. 5. 2023
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 11. 5. 2023
Obhajoby závěrečných projektů STR4 15. 5. 2023
Obhajoby závěrečných projektů IT4A 15. 5. 2023
Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 16. 5. 2023
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Profilová část maturitní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy

od 17. 5. 2023

do 7. 6. 2023

Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku třetích ročníků učebních oborů 19. 5. 2023 do 12:00 hod
Obhajoby závěrečných projektů IT4B 24. 5. 2023
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku třetích ročníků učebních oborů 25. 5. 2023 v 13:45 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 23. 5. 2023 do 16:00 hod
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky – IDET – exkurze – účast tříd oboru puškař 24. – 26. 5. 2023
Český den proti rakovině bude upřesněno
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – vyhlášení dle propozic
Projekt Erasmus +, KA 1, 3 měsíční odborná stáž, Výzva 2022, Irsko 3. 5. – 2. 8. 2023
Projekt Erasmus +, KA 1, 1 měsíční odborná stáž, Výzva 2022, Irsko 31. 5. – 1. 7. 2023

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia 1. – 28. 6. 2023
Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PUZ3 a OK3 1. 6. 2023
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku třetích ročníků studijních oborů L0+H 5. 6. 2023 v 13:45 hod
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku třetích ročníků studijních oborů L0+H 2. 6. 2023 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 2. 6. 2023 do 16:00 hod
Písemná závěrečná zkouška oborů „L0+H“ 8. 6. 2023
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude upřesněno
Uzavření absence a klasifikace za II. pololetí školního roku 23. 6. 2023 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 26. 6. 2023 do 12:00 hod
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 27. 6. 2023 v 13:45 hod
Sportovní den pro 1. a 2. ročníky (florbal, Dodge Ball) dle propozic
Poznávací zájezd do Vídně dle propozic
Státní zkoušky z kancelářského psaní a obchodní korespondence poslední týden v červnu
Exkurze a školní výlety 27. – 29. 6. 2023
Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce 27. – 29. 6. 2023
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2023 nejpozději 30. 6. 2023
Pedagogická rada + shromáždění zaměstnanců 29. 6. 2023 v 14:00 hod
Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 30. 6. 2023 (Pá)

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023
Klasifikační a opravné zkoušky 25. – 31. 8. 2023
Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání ,… do 31. 8. 2023

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023 (Po)
Přihlášení žáků tříd IT4A, IT4B k vedoucím maturitních prací 4. 9. 2023