Rubrika: Informace pro maturanty

Pro
01

Informace k MZ Matematika+

MATEMATIKA+

Bližší informace najdete v předešlém příspěvku z 15. října 2018 a na www.novamaturita.cz

 

Lis
12

Přihlašování k MZ 2019 – jarní termín

Vážení budoucí maturanti, zahájili jsme přihlašování k MZ 2019.

Ti z Vás, kteří jste v současné době žáky naší školy, se budete přihlašovat podle pokynů svých třídních učitelů. Začnete vyplňováním „hromadné přihlášky“. Věnujte této akci patřičnou pozornost, abychom nemuseli řešit zbytečné komplikace. Upozorňuji, že žáci nynějších maturitních ročníků jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období MZ 2019.

Maturanti, kteří již nejsou žáky naší školy, tzn. ukončili již vzdělávání v roce 2018, a chtějí se přihlásit k MZ 2019 na opravný nebo náhradní termín, odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku svému bývalému třídnímu učiteli, nejpozději 3. prosince 2018. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Maturanti, kteří ukončili vzdělávání v roce 2017 a dříve, odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v úředních hodinách na studijní oddělení školy a to nejpozději 3. prosince 2018. Po tomto datu se již přihlašovat k jarnímu termínu MZ 2019 nelze. Doporučuji se předem domluvit prostřednictvím e-mailu. Na přihlášku uveďte číslo svého telefonu. Ověřte si funkčnost e-mailové schránky, kterou na přihlášku chcete uvést (pište čitelně!)

Žáci s PUP pro konání MZ musí současně s přihláškou odevzdat i doporučení školského poradenského pracoviště PUP a pečlivě vyplnit i příslušnou část přihlášky, která se týká tohoto doporučení. Doporučení ŠPZ má platnost 2 roky od vystavení, musí být platné v době konání zkoušek!

I přes to, že je e-mailová adresa na přihlášce uvedena jako nepovinný údaj, doporučuji Vám ji uvést. Usnadní to tak komunikaci mezi Vámi a školou při organizačním zajištění MZ. Ze stejného důvodu uveďte do pravého horního rohu první strany Přihlášky své telefonní číslo.

Veškeré informace k MZ 2019 jsou dostupné na stránkách http://www.novamaturita.cz/

 

 

Říj
15

Matematika+ v maturitním období 2019

Stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou zkoušku z matematiky Matemetika+ v souladu s vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete zde: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.

 Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků. Přihlásit se k ní mohou v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (zde https://vpz.cermat.cz).

Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Katalog požadavků ke zkoušce Matematika+ naleznete v odkazu uvedeném výše.
Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem.

 Její úspěšné absolvování zohledňuje řada vysokých škol zaměřených především na technické, matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult těchto vysokých škol bude uveřejněn v prosinci 2018 na stránkách www.novamaturita.cz. V posledních dvou letech byli nejúspěšnější žáci i jejich učitelé pozváni do Senátu Parlamentu ČR a oceněni.

Zář
25

Maturitní témata (aktualizace – cizí jazyky) a Školní seznam četby pro MZ 2019

MZ_19_Skolni_seznam_CJL

MZ_19_Temata_DNS2

MZ_19_Temata_DS3

MZ_19_Temata_EPO4

MZ_19_Temata_IT4

MZ_19_Temata_ME4

MZ_19_Temata_MS4

MZ_19_Temata_PSP4

MZ_19_Maturitni temata_CJ      aktualizovaná verze

 

Srp
16

Jednotné zkušební schéma MZ 2018 – podzim

http://www.novamaturita.cz/

Srp
16

Spádová škola pro konání písemných zkoušek SČ MZ 18 – podzimní období

Vážení maturanti,
spádová škola, na které budete v září konat písemné zkoušky SČ MZ 18 – podzim, je Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace. Adresa konání zkoušky: Charbulova 1072/106, 61800 Brno-Černovice

Dne 16. srpna 2018 jsem Vám odeslala (do e-mailových schránek, které jste uvedli na přihlášce) pozvánku k písemným zkouškám. V pozvánce jsou uvedeny pro Vás důležité informace, tak jí věnujte patřičnou pozornost.

Pozvánky se odesílají také přes Výsledkový portál žáka (VPŽ), na který se nejprve musíte registrovat a povolit zasílání dokumentů do e-mailu. Registrace na VPŽ  je možná od 20. 8. 2018, bližší informace a pokyny k registraci naleznete na www.novamaturita.cz. Registrací na VPŽ a udělením souhlasu k zasílání dokumentů si zajistíte i včasné dodání výsledkové dokumentace.

Případné dotazy, které se týkají organizace písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2018, Vám sdělí na spádové škole.

Přeji Vám hodně úspěchů při maturitních zkouškách. Jana Tillerová

Srp
08

Informace pro přihlášené maturanty k MZ 18P

Výsledkový portál žáka bude zpřístupněn pro registraci v druhé polovině srpna. Sledujte informace na VPZ

JT

Čec
12

Maturitní zkouška MZ 2018 – podzimní termín

Připomínám přihlášeným maturantům, kteří doposud nedoručili na školu podepsaný Protokol o předání výpisu z přihlášky, aby tak neprodleně učinili.

Písemné zkoušky

společné části MZ 18 – podzim (písemné práce a didaktické testy) se budou konat podle jednotného zkušebního schéma, které MŠMT zveřejní dne 15. 8. 2018, mimo jiné i na www.novamaturita.cz. Maturanti obdrží pozvánku k těmto zkouškám v týdnu od 20. 8. 2018. Nejsme spádová škola, písemné zkoušky budete konat na SŠ Charbulova. Nezapomeňte se opět registrovat na výsledkovém portálu žáka. Kód VPŽ najdete na svém výpisu z přihlášky, registrace je možná od 1. 8. 2018. Informace k registraci jsou uvedeny na https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Praktické zkoušky  

6. 9. 2018                    IT 4A, IT 4B (zahájení 7:10)       DS 3, DNS 2 (zahájení 7:40)     PSP 4 (zahájení 7:10)

7. 9. 2018                    PSP 4 (zahájení 7:40)                   ME 4A, ME 4B a ME 4C (zahájení 7:30)

6., 7. a 10. 9. 2018     MS 4A, MS 4B (zahájení 7:30)

Ústní zkoušky

10. a 11. 9. 2018           IT 4A, IT 4B, EPO 4, MS 4A, MS 4B, DS 3 a DNS 2

12. a 13. 9. 2018           PSP 4, ME 4A, ME 4B a ME 4C

Časový harmonogram ústních zkoušek bude stanoven po uzavření klasifikace žáků maturitních tříd, tj. asi 3. září 2018

 

 

 

Čer
28

Výpisy z přihlášek k MZ_18_podzim …..

… Vám byly dnes odeslány do e-mailových schránek, které máte uvedeny na přihlášce. Výpis pečlivě zkontrolujte a jeho převzetí a správnost potvrďte na protokolu o převzetí výpisu. Podepsaný protokol doručte do školy některým ze způsobů, který je uveden v e-mailu. Termín pro doručení protokolu o převzetí je do 12. 7. 2018. Výpis z přihlášky si pečlivě uschovejte.

Čer
19

Potvrzení Výpisu výsledku zkoušky DT MAT+

Požaduje-li po Vás vysoká škola potvrzení Výpisu výsledku DT MAT+, dokument, který Vám byl doručen prostřednictvím VPŽ si vytiskněte a v úředních hodinách si ho nechte potvrdit na studijním oddělení naší školy.

Starší příspěvky «