Rubrika: Informace pro maturanty

Říj
02

Maturitní témata a Školní seznam četby pro MZ 2018

MZ_18_Predmety      MZ_18_Maturitni temata_CJ      MZ_18_Skolni seznam_CJL

PSP4      DNS2      DS3      EPO4      IT4      ME4      MS4

Zář
08

Denní rozpisy ústních zkoušek MZ 2017 – podzim

MZ_17P_UZ_DS3
MZ_17P_UZ_EPO4
MZ_17P_UZ_IT4B_IT4A
MZ_17P_UZ_ME4A
MZ_17P_UZ_ME4B_ME4C
MZ_17P_UZ_MS4B
MZ_17P_UZ_MS4C_MS4A
MZ_17P_UZ_PSP4

Srp
31

Registrace na Výsledkovém portálu žáka

Pokud nejste zaregistrováni a nedali jste souhlas se zasíláním dokumentů, neobdržíte pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ, ani další, pro Vás dost důležité dokumenty.

Přeji Vám hodně štěstí u maturitní zkoušky. Jana Tillerová

Srp
22

Spádová škola pro konání písemných zkoušek SČ MZ 17 – podzimní období

Vážení maturanti,
spádovou školou, na které budete v září konat písemné zkoušky SČ MZ 17 – podzim, je Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Dne 16. srpna 2017 Vám spádová škola odeslala pozvánku k písemným zkouškám. V pozvánce jsou uvedeny pro Vás důležité informace, tak jí věnujte patřičnou pozornost. Pozvánky se odesílají i přes Výsledkový portál žáka (VPŽ), na který se musíte registrovat a povolit zasílání dokumentů do e-mailu. Pokyny k registraci jsou uvedeny v předcházejících příspěvcích na nástěnce Informace pro maturanty a na webu Cermatu.
Případné dotazy týkající se organizace společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu 2017 na spádové škole můžete směřovat na Mgr. Simonu Valoškovou, svaloskova@szs-jaselska.cz, tel. 736 625 551.

Srp
17

Informace k MZ 2017 – podzim, aktualizace termínů ústních a praktických zkoušek

Písemné zkoušky SČ MZ:

4. 9. – 10. 9. 2017

Praktické zkoušky PČ MZ:

třídy MS 4A, MS4B a MS 4C   ve dnech 7. 9. – 11.  9. 2017

třídy ME 4A, ME 4B a ME 4C   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

třídy IT 4A, IT 4B, PSP 4, DS 3          dne 7. 9. 2017

třída EPO 4                                   ve dnech 7. 9. – 8. 9. 2017

Ústní zkoušky PČ a SČ MZ:

třídy ME 4A, ME 4B, ME 4C a EPO 4   ve dnech  14. 9. – 15. 9. 2017

třídy MS 4A, MS 4B, MS 4C, IT 4A, IT 4B, DS 3 a PSP 4   ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2017

Časový rozpis bude zveřejněn po skončení opravných a klasifikačních zkoušek (nejpozději 6. září), kdy bude znám skutečný počet maturujících.

Srp
17

Registrace na VPŽ

Vyzývám všechny maturanty, kteří jsou přihlášení k MZ 2017 – podzimní zkušební období, aby se registrovali na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), který je dostupný na  https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

Při registraci uvádějte stejnou e-mailovou adresu, jako máte na výpisu z přihlášky. Nezapomeňte na udělení souhlasu k zasílání dokumentů. Usnadníte si tak přístup k výsledkům zkoušek společné části MZ 2017P i k další potřebné dokumentaci. Znovu registrovat se pro nové zkušební období musí všichni žáci, bez ohledu na to, že již v předchozích obdobích byli registrováni. Bližší informace také na www.novamaturita.cz.

Upozorňuji, že výsledky písemných zkoušek nebude škola sdělovat telefonicky ani e-mailem.

Čec
13

Opakovaná výzva maturantům: Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzim

Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín byly již počátkem července odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem.

Vaší povinností je: 1. Pečlivě si výpis zkontrolovat

2. Případné nesrovnalosti řešit podle pokynu v e-mailu

Důležité termíny:

7. 7. 2017    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce 14. 7. 2017   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu IHNED odešlete poštou nebo elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.

Čer
29

Výpis z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín

Výpisy z přihlášky k MZ 2017 – podzimní termín byly dnes odeslány všem přihlášeným maturantům e-mailem. Pečlivě si výpis zkontrolujte, případné nesrovnalosti řešte podle pokynu v e-mailu. Důležité termíny:

7. 7. 2017    nahlášení nesrovnalostí v přihlášce
14. 7. 2017   odevzdání podepsaného protokolu

Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu můžete také odeslat elektronicky na adresu jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz.

Znovu upozorňuji na nutnost Vašeho přihlášení do Výsledkového portálu žáka VPŽ. Zadejte také souhlas se zasíláním dokumentů na adresu, kterou máte uvedenou ve výpisu z přihlášky. Přihlášení na VPŽ bude možné od 2. srpna 2017, kód  žáka pro registraci na VPŽ je uveden na výpisu z přihlášky.

Čer
14

Přihláška k MZ 2017 – podzim, opravená verze

Prihlaska_MZ_17P_opravena

Čer
06

Přihlašování k maturitní zkoušce – MZ 2017 podzimní termín – aktualizace !!!

Na přihlášce k podzimnímu opravnému nebo náhradnímu termínu není u společné části patrné, který čtvereček je určen pro požadovanou dílčí zkoušku. K vyplnění použijte místo křížku zkratku DT, PP nebo UZ. Podle sdělení CERMATu bude opravená verze přihlášky dostupná až příští týden.

23. 6. 2017     Nejzazší termín podání přihlášky k řádným, náhradním nebo opravným zkouškám MZ 2017 – podzim. Pečlivě vyplněnou  přihlášku (žáci s PUP včetně čísla doporučení) odevzdáte svému třídnímu učiteli, který ji zkontroluje a předá (nejpozději 26. 6.) za třídu na studijním oddělení naší školy. Všichni žáci, kteří se budou po úspěšném ukončení 4. ročníku hlásit k řádnému termínu, musí mít přihlášenou praktickou zkoušku i písemnou práci z CJL a to i za předpokladu, že obě zkoušky konali v jarním období 2017. Těm žákům, kteří praktickou zkoušku a písemnou práci z CJL vykonali úspěšně, bude její výsledek započten (znovu ji konat nebudou).

4. 7. 2017     Nejzazší termín pro převzetí výpisu z přihlášky k MZ 2017 – podzim (v úředních hodinách nebo po telefonické dohodě na studijním oddělení, výpis z přihlášky je důležitý dokument a je Vaší povinností ho převzít a potvrdit tak správnost přihlášky k MZ). Potvrdit převzetí výpisu lze i podpisem na „protokolu o převzetí“, který je součástí e-mailu, v němž Vám bude výpis z přihlášky zaslán. Podepsaný protokol oskenujte a zašlete na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz nebo studium@sstebrno.cz

Nezapomeňte se znovu přihlásit na Výsledkový portál žáka a udělit souhlas se zasíláním dokumentů. Nutnost přihlášení na VPŽ platí i pro ty, kteří se přihlašovali v předchozích projektech! Na přihlášku uveďte svou platnou e-mailovou schránku a telefonní číslo.

Prihlaska_MZ_17

Více informací na: www.novamaturita.cz

Starší příspěvky «