Rubrika: Informace pro maturanty

Sdělení pro maturanty, kteří již nejsou žáky školy

Všem maturantům, kteří se přihlásili k opravným nebo náhradním maturitním zkouškám v jarním termínu r. 2022, byly do e-mailu zaslány výpisy z přihlášky. Důkladně si výpis zkontrolujte a případné nesrovnalosti bez odkladu řešte podle pokynu v e-mailu.

Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám MZ 2022 – jaro

Vážení maturanti, vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v “maturitní legislativě”, připomínám, že nově jsou ústní zkoušky a písemné práce z CJL a AJL, případně NJL, zařazeny do profilových zkoušek. Při vyplňování přihlášky k MZ 2022 – jaro křížkujete CJL nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu. Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z CJL a cizího jazyka křížkujete …

Číst dále

Témata profilových zkoušek, cizího jazyka a seznam četby z českého jazyka k MZ_2022

Vážení maturanti, zveřejňujeme témata profilových zkoušek, cizího jazyka a seznam četby z českého jazyka k MZ_2022: MZ_22_Sez_cetba_CJL MZ_22_Temata_CJ MZ_22_Temata_DNS2_DS3 MZ_22_Temata_EPO4 MZ_22_Temata_IT4 MZ_22_Temata_ME4 MZ_22_Temata_MS4 MZ_22_Temata_PSP4  

Přehled zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky v roce 2021/2022

Milí maturanti, zveřejňujeme přehled zkoušek společné profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022. Maturitní zkoušky 2021/2022 – přehled zkoušek společné profilové části

Podzimní termín – písemné zkoušky (DT a PP) ve dnech 1. a 2. září 2021

Maturantům, kteří jsou přihlášeni k podzimnímu termínu společné části MZ (didaktické testy, případně písemné práce) byly do e-mailů rozeslány pozvánky k těmto zkouškám. Zkoušky se tentokrát nekonají na naší škole, v pozvánce máte uvedenu spádovou školu, ve které budete zkoušky konat: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace Jaselská 190/7 602 00  BRNO Věnujte pozornost pokynům v pozvánce, případné dotazy …

Číst dále

Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky dne 25. srpna 2021

  třída IT 4B TU Ing. Švehlík Učebna V 8 8:30 – 9:00 administrace zkoušky 9:00 zahájení praktické zkoušky 13:00 ukončení zkoušky   třídy  DNS 2 a DS3 TU Ing. Ťoková, Ing. Dohnal učebna A2 7:45 – 8:00 administrace zkoušky 8:00 zahájení praktické zkoušky 13:00 ukončení zkoušky   Protiepidemická opatření Vzhledem k tomu, že se praktické …

Číst dále

Sdělení pro úspěšné maturanty – didaktický test v mimořádném termínu 7. – 9. července 2021

Informujeme maturanty, kteří uspěli při didaktických testech v mimořádném termínu ve dnech 7. – 9. července 2021 a mají tak nárok na vystavení maturitního vysvědčení, že v současné době nelze maturitní vysvědčení vydávat, neboť třídní učitelé, kteří musí vysvědčení podepsat, čerpají řádnou dovolenou a nejsou přítomni ve škole. Vysvědčení budou připravena k vydání od 26. …

Číst dále

Informace k mimořádnému termínu SČ MZ ve dnech 7. – 9.  července 2021

Vážení maturanti, Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření dne 28. června 2021 k ochraně dýchacích cest ochrana-dychacich-cest-0604.pdf (vlada.cz) Instrukce pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí, že s účinností od 1. července 2021 se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorech a dalších …

Číst dále

Opravné a náhradní termíny MZ – podzim 2021

Vážení maturanti, zveřejňujeme informace k opravným a náhradním termínům maturitních zkoušek. Mimořádný termín MZ, opravné a náhradní zkoušky v podzimním období MZ 2021 Přihláška k maturitní zkoušce 2020/2021 Přihláška k opravné nebo náhradní praktické zkoušce v mimořádném termínu

Upozornění – účast na MZ pouze s potvrzením o negativním výsledku testování

Ve dnech 24. – 26. května 2021 probíhá na naší škole společná část maturitní zkoušky – didaktické testy. Upozorňujeme všechny maturanty, zejména však ty, kteří již nejsou žáky naší školy, že účast na didaktických testech bude umožněna pouze maturantům, kteří se prokážou potvrzením o negativním výsledku certifikovaného testování, které není starší než 7 dnů. V …

Číst dále