Orientační termíny maturitní zkoušky v podzimním termínu 2022

Vážení maturanti,
zveřejňujeme orientační termíny maturitních zkoušek v podzimním termínu 2022.

Didaktické testy společné části MZ

Český jazyk a literatura 1. září 2022
Matematika 2. září 2022
Německý jazyk 2. září 2022
Anglický jazyk 2. září 2022

Bližší informace (zahájení zkoušek, doba trvání a prodloužení času pro žáky s uzpůsobenými podmínkami) jsou uvedeny na www.cermat.cz, záložka Maturitní kalendář pro podzimní období. Věnujte pozornost pokynům v pozvánce, případné dotazy k průběhu zkoušek a kontrole povolených pomůcek konzultujte přímo na spádové škole.

Písemné zkoušky profilové části MZ z českého jazyk a anglického jazyka

Český jazyk a literatura 5. září 2022
Anglický jazyk 5. září 2022

Praktické zkoušky profilové části MZ

EPO 4, IT 4, DNS 2, DS 3 7. – 9. září 2022
ME 4 a MS 4 8. – 9. září 2022

Ústní zkoušky profilové části MZ

EPO 4, IT 4A, IT 4B 12. – 13. září 2022
DNS 2, DS 3 19. září 2022
ME 4A, ME 4B, ME 4C 14. – 15. září 2022
MS 4A, MS 4B, MS 4C 13. – 16. září 2022
PSP 4 15. – 16. září 2022

Upřesnění a časové rozpisy ústních, písemných a praktických zkoušek obdržíte od svých třídních učitelů, případně ze studijního oddělení v týdnu od 22. 8. 2022.