Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky dne 25. srpna 2021

 

třída IT 4B TU Ing. Švehlík Učebna V 8
8:30 – 9:00 administrace zkoušky
9:00 zahájení praktické zkoušky
13:00 ukončení zkoušky

 

třídy  DNS 2 a DS3 TU Ing. Ťoková, Ing. Dohnal učebna A2
7:45 – 8:00 administrace zkoušky
8:00 zahájení praktické zkoušky
13:00 ukončení zkoušky

 

Protiepidemická opatření

Vzhledem k tomu, že se praktické maturitní zkoušky účastní méně než 20 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), není potřeba dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování. Počet 20 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, pracoviště, kde se koná zkouška.

Zkoušek se nesmí účastnit osoba, která vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19.