Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám MZ 2022 – jaro

Vážení maturanti, vzhledem k tomu, že došlo ke změnám v “maturitní legislativě”, připomínám, že nově jsou ústní zkoušky a písemné práce z CJL a AJL, případně NJL, zařazeny do profilových zkoušek.

Při vyplňování přihlášky k MZ 2022 – jaro křížkujete CJL nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu. Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z CJL a cizího jazyka křížkujete na druhé straně přihlášky.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete doručit osobně na studijní oddělení, zaslat e-mailem na adresu studium@sstebrno.cz nebo poštou na adresu školy. Do pravého horního rohu přihlášky uveďte své telefonní číslo.

PŘIHLÁŠKA

Nejzazší termín pro doručení přihlášky na školu je 1. prosince 2021.