Sdělení pro maturanty, kteří již nejsou žáky školy

Všem maturantům, kteří se přihlásili k opravným nebo náhradním maturitním zkouškám v jarním termínu r. 2022, byly do e-mailu zaslány výpisy z přihlášky.

Důkladně si výpis zkontrolujte a případné nesrovnalosti bez odkladu řešte podle pokynu v e-mailu.