Podzimní termín – písemné zkoušky (DT a PP) ve dnech 1. a 2. září 2021

Maturantům, kteří jsou přihlášeni k podzimnímu termínu společné části MZ (didaktické testy, případně písemné práce) byly do e-mailů rozeslány pozvánky k těmto zkouškám.
Zkoušky se tentokrát nekonají na naší škole, v pozvánce máte uvedenu spádovou školu, ve které budete zkoušky konat:

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace
Jaselská 190/7
602 00  BRNO

Věnujte pozornost pokynům v pozvánce, případné dotazy k průběhu zkoušek, kontrole povolených pomůcek atd. konzultujte přímo na spádové škole.

Přejeme Vám úspěšné zvládnutí písemných zkoušek.