Digitalizujeme školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení. MŠMT využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným  žákům  zapůjčovat  základní  digitální  vybavení.

Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti. Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.