Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2024

Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních
technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci
měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.
Mezi mobilní digitální technologie a zařízení patří zejména:

 • Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod.
 • Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka,
  klávesnice, obaly apod.).
 • Software k nově pořízeným mobilním digitálním zařízením, který je využitelný pro
  vzdělávání či slouží jako prostředek ke vzdělávání (např. výukový software, operační
  systém či jiné aplikace), a to jako součást pořízené mobilní digitální technologie.
 • Mobilní digitální technologie pro žáky se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami),
  např. pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu,
  SEŠIT 2/2024 strana 235
 • zvětšování obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým
  postižením apod.