Květen 2021 archive

Konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu, zpětvzetí zápisového lístku

Vážení uchazeči, zveřejňujeme informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku.   Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek ze dne 7. 5. 2021  

A máme workoutové hřiště

Je to soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou.  

Číst dále

HELP! knihovně – knihy na prázdniny

Vážení čtenáři, z důvodu připravované modernizace informačního centra si přijďte, prosím, vybrat a vypůjčit co nejvíce knih a ostatních dokumentů na prázdniny už nyní. Hezké prázdniny s knihou!

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Jsme rádi, že díky naší spolupráci a aktivitám v rámci Finanční gramotnosti se naše škola neustále rozvíjí a zapojuje se i do odborných konferencí a podobných projektů v rámci ČR. Finanční gramotnost je pro žáky velmi důležitá, jelikož s ní pracují celý život. Škola se snaží využívat pro podporu finanční gramotnosti projektovou výuku a co nejvíce propojení s odborníky, organizacemi z praxe.

Číst dále

Europa Investment Property CZ a.s.

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY – letní brigáda pro studenty

Aktuální informace ke konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Milí maturanti, níže uvádíme odkazy na aktuální informace k maturitním zkouškám.  

Číst dále

ONLINE NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

V měsíci dubnu se žáci čtvrtých, třetích a některých druhých ročníků zúčastnili online přednášek – streamů z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Měli tak možnost nahlédnout do prostor Thunovského paláce v Praze, kterými je provázeli tamější odborní průvodci.

Číst dále