ONLINE NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

V měsíci dubnu se žáci čtvrtých, třetích a některých druhých ročníků zúčastnili online přednášek – streamů z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Měli tak možnost nahlédnout do prostor Thunovského paláce v Praze, kterými je provázeli tamější odborní průvodci.

Žáci mohli na prohlídku reagovat dotazy, které byly následně prostřednictvím chatu průvodcem zodpovězeny. Mohli se také zapojit do soutěží, čehož využili žáci Martin Krupička/ ME4B/, David Mergans /MS4A/, Vojtěch Šenkýř /PUZ2/ a Jiří Rybář /EPO3/. Za tuto aktivitu získali odbornou literaturu od Miroslava Kupky z oddělení komunikace a vzdělávání Kanceláře Poslanecké sněmovny, který nás prohlídkami provázel. Věříme, že forma online prohlídky dostatečně nahradila osobní exkurzi, kterou v současné době není možné realizovat.