Archiv Červen 2022

Propojení projektové výuky a úprav ve škole

Škola se snaží neustále modernizovat a zlepšovat své prostory, a to především o letních prázdninách. Některé projekty byly zapracovány do výuky a žáci se přímo podílí na vzhledu a úpravách školy v rámci rozvoje svého kuturně-socialního prostředí, tak aby se škola stávala i sociálním centrem.

Číst dále

Příprava podnikových aktivit přes prázdniny

Během prázdnin naše škola připravuje a postupně zapojuje další aktivity a kroužky, které napomáhají našim žákům k dobrému uplatnění na trhu práce. Jednou takovou aktivitou pro některou ze tříd bude JA Studentská firma.

Číst dále

Multifunkční lavička – solární nabíjení mobilních zařízení

Žáci Martinovič Aleš, Večeřa Tomáš, Kilián Ondřej, Langer Robin ze 4. ročníku studijního oboru: Mechanik elektrotechnik si chtěli si vyzkoušet projektovou výuku, vytvořit a zažádat si o projekt. Využili možnost účastnit se miniprojektu z projektu: Implementace iKAP JMK II a  vytvořili si návrh: Multifunkční lavičky – solární nabíjení mobilních zařízení.

Číst dále

Sdílení prostor SŠTE

Ve středu 22. června 2022 naše škola realizovala další aktivitu v rámci projektu iKAP JMK II., konkrétně sdílení prostor dílen pro výuku strojírenských oborů. Cílem dne bylo předávání zkušeností, nápadů a tipů mezi pedagogy z dalších středních škol stejného zaměření z regionu. Další aktivita v rámci projektu iKAP JMK II. – COV strojírenství je plánována na podzim letošního roku.

Číst dále

KŘEST KNIHY: Bitva o Ořechov 1945 – Tomáš Stejskal

Dne 23. 6. 2022 proběhl na naší škole křest knihy „Bitva o Ořechov 1945“, našeho žáka Tomáše Stejskala. Publikace je zaměřena na bitvu, jež významným způsobem ovlivnila vývoj osvobozovacích bojů na jižní Moravě v roce 1945 a do českých dějin se zapsala jako největší tanková bitva na našem území. V publikaci jsou také vzpomínky pamětníků, vzácné informace …

Číst dále

Třída plná nápadů

Dne 24. 6. 2022 se pro naše žáky uskutečnil výukový program „Třída plná nápadů“ v rámci projektu iKAP II JMK. Žáci si vyzkoušeli pohled na svět skrze řešení problémů. Tyto problémy a výzvy žáci vyřeší pomocí vlastních nápadů, projektů a inovací. Žáci mohou pracovat na svých podnikových kompetencí, zamyslí se nad svými silnými stránkami a …

Číst dále

Projekt iKAP JMK

V rámci projektu iKAP JMK II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, jsme mohli i během školního roku 2021/2022 uskutečnit cyklus 12 odborných přednášek na téma KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST. Přednášky odborně zastřešil externí lektor, pan Ing. Jiří Sedláček, z Network Security Monitoring Cluster www.nsmcluster.com, který s námi spolupracuje a pro naše žáky přednáší již druhý rok.

Číst dále

ROHDE spol. s.r.o

Bližší informace

Cvičný test jazykového certifikátu B2 first

Dne 20. 6. 2022 se v posluchárně školy uskutečnil první cvičný test jazykového certifikátu B2 first. Žáci si vyzkoušeli dvě části zkoušky – Čtení a poslech. Věříme, že jim cvičný test do budoucna pomůže se rozhodnou, zda zkoušku v příštím roce skládat nebo ne. Více informací o zkoušce se žáci i rodiče dozví počátkem příštího školního …

Číst dále

Skills Czech Republic opět na SŠTE

Další ročník soutěže Skills Czech Republic z.ú., v dovednosti CNC frézování, opět nese stopu naší školy. Náš žák, respektive již absolvent oboru mechanik seřizovač, pan Martin Češka se pod dozorem a záštitou firmy Fermat CZ s.r.o. připravuje na tuto soutěž. V současné době má za sebou již první kvalifikační testy a vyrábí kvalifikační výrobek.

Číst dále