Příprava podnikových aktivit přes prázdniny

Během prázdnin naše škola připravuje a postupně zapojuje další aktivity a kroužky, které napomáhají našim žákům k dobrému uplatnění na trhu práce. Jednou takovou aktivitou pro některou ze tříd bude JA Studentská firma.

Žáci si realizují svůj podnikatelský nápad: určí si týmové role, založí společnost, vymyslí produkt, jeho marketing, produkt prodávají, inkasují skutečné peníze, na závěr společnost legálně likvidují.

Program je pod vedením a metodikou Junior Achievement, o.p.s. a iKAP II JMK.