Projekt iKAP JMK

V rámci projektu iKAP JMK II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177, jsme mohli i během školního roku 2021/2022 uskutečnit cyklus 12 odborných přednášek na téma KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST.

Přednášky odborně zastřešil externí lektor, pan Ing. Jiří Sedláček, z Network Security Monitoring Cluster www.nsmcluster.com, který s námi spolupracuje a pro naše žáky přednáší již druhý rok.

Přednášky byly rozdělené do řady tematických bloků, během kterých se studenti tříd IT3A a IT3B seznámili se základními pojmy z oblasti kybernetické bezpečnosti, s vývojem kyberkriminality, s aktuálními hrozbami v kyberprostoru a jak se proti nim bránit apod. Každý tematický blok končil cvičením, kde si studenti ověřili svoje nově nabité poznatky.

Studenti se také seznámily se základní legislativou, která se bezprostředně týká kybernetické bezpečnosti. Přednášky byly vždy doplněny bohatými praktickými zkušenostmi přednášejícího.

Všechny přednášky byly na velmi profesionální úrovni, perfektně připravené a srozumitelně prezentované. Náplň přednášek výborně doplňuje náš tematický plán učiva předmětu Kybernetická bezpečnost. Zcela jednoznačný je přínos přednášek nejen pro studenty, ale i pro učitele předmětu Kybernetická bezpečnost, které to obohatilo o řadu poznatků a zkušeností.

Velmi si ceníme spojení teorie s bohatými a praktickými zkušenostmi lektora Ing. Jiřího Sedláčka, který je uznávaným odborníkem v oblasti kybernetické bezpečností u nás a úzce spolupracuje s řadou státních institucí, které mají co dočinění s touto problematikou.

Pro školní rok 2022/2023 jsme si vytyčili cíl navštívit Kybernetický polygon Masarykovy univerzity (KYPO) v Brně.

Ing. Martin Ševčík, učitel IT , Ing. Alena Jirásková, odborný garant projektu iKAP JMK II