Propojení projektové výuky a úprav ve škole

Škola se snaží neustále modernizovat a zlepšovat své prostory, a to především o letních prázdninách. Některé projekty byly zapracovány do výuky a žáci se přímo podílí na vzhledu a úpravách školy v rámci rozvoje svého kuturně-socialního prostředí, tak aby se škola stávala i sociálním centrem.

Poděkování patří žákům EPO3, kteří se v rámci svých podnikových aktivit zapojili do přeměny kantýny a dalších prostor. Museli komunikovat s panem ředitelem, Spolkem a hledat finanční možnosti u různých zdrojů, navrhovat řešení a projektovat, řešit časový harmonogram, dodavatele, své pracovní možnosti. Výsledek se v tuto chvíli pomalu rýsuje a už se těšíme na 1. září.