Multifunkční lavička – solární nabíjení mobilních zařízení

Žáci Martinovič Aleš, Večeřa Tomáš, Kilián Ondřej, Langer Robin ze 4. ročníku studijního oboru: Mechanik elektrotechnik si chtěli si vyzkoušet projektovou výuku, vytvořit a zažádat si o projekt. Využili možnost účastnit se miniprojektu z projektu: Implementace iKAP JMK II a  vytvořili si návrh: Multifunkční lavičky – solární nabíjení mobilních zařízení.

V tuto chvíli finišují s kompletací lavičky a bude připravena pro využití v dalším školním roce. Dobrá práce!!!

Žáci chtěli, aby zde něco zbylo po jejich odchodu do praxe a mohlo to sloužit pro ostatní žáky.