Archiv 13.5.2022

Výsledky přijímacího řízení – STUDIJNÍ OBORY

Vážení rodiče, milí uchazeči, níže naleznete informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení do studijních oborů na školní rok 2022/2023. SEZNAMY přijatých a nepřijatých uchazečů – STUDIJNÍ OBORY INFORMACE  – studijní obory

GARRETT MOTION

Bližší informace:

Úspěch v celostátní matematické soutěži

Naši žáci se zúčastnili 25. března 2022 Celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků v sedmi kategoriích podle typu školy.  V kategorii Tříleté učební obory se umístil mezi nejúspěšnějšími řešiteli v celé republice na 2. místě žák Daniel Hanuška – PUZ3. Blahopřejeme.

Číst dále

Spolupráce s POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.

V rámci spolupráce, patří poděkování firmě POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o. za poskytnutí tvrdoměru pro výuku žáků strojních oborů. Žáci si můžou, tak vyzkoušet statické zkoušky – měření tvrdosti, přímo v provozu. Poděkování patří, také třídě OK3 za přípravu a renovaci měřícího centra v CNC učebně.

Číst dále