Spolupráce s POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.

V rámci spolupráce, patří poděkování firmě POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o. za poskytnutí tvrdoměru pro výuku žáků strojních oborů. Žáci si můžou, tak vyzkoušet statické zkoušky – měření tvrdosti, přímo v provozu. Poděkování patří, také třídě OK3 za přípravu a renovaci měřícího centra v CNC učebně.