Úspěch v celostátní matematické soutěži

Naši žáci se zúčastnili 25. března 2022 Celostátní matematická soutěž žáků středních odborných škol, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků v sedmi kategoriích podle typu školy.  V kategorii Tříleté učební obory se umístil mezi nejúspěšnějšími řešiteli v celé republice na 2. místě žák Daniel Hanuška – PUZ3. Blahopřejeme.