Kvě
26

Vzdělávací aktivity pro nižší ročníky v období 8. – 30. června 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

bližší informace k zahájení vzdělávacích aktivit pro nižší ročníky budou zveřejněny
do 5. 6. 2020.

Ing. Zdeněk Pavlík
ředitel školy

Kvě
07

Informace ke konání MZ, ZZ a JPZ

Informace ke konání maturitních zkoušek  

Podrobnosti najdete v záložce Rodiče a žáci – Informace pro maturanty

 • pro maturitní období MZ – 20 jsme upravili podmínky konání praktických maturitních zkoušek. Jedná se především o zkrácení doby určené na zpracování a úpravu obsahu. V souvislosti s tím, budou aktualizována i kritéria hodnocení praktických zkoušek - MZ 20 PC SC úprava konání
 • Předběžné termíny praktických zkoušek - MZ 20 předběžné termíny

Důležité odkazy:

Informace ke konání závěrečných zkoušek 

Důležité odkazy:

Informace ke konání přijímacích zkoušek

Důležité odkazy:

 
Ing. Zdeněk Pavlík
ředitel školy

Kvě
06

Mimořádná opatření – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na blížící se termín možného společného setkávání zveřejňujeme nezbytné dokumenty související s organizačním a bezpečnostním zabezpečením průběhu vzdělávacích aktivit s ohledem na přípravu pro nadcházející maturitní a závěrečné zkoušky.

Možná osobní přítomnost žáků 4. ročníků studijních oborů, 3. ročníků učebních oborů a 3. ročníků oborů L+H za účelem přípravy na MZ a ZZ začíná 11. 5. 2020  - Konzultace pro žáky květen 2020 – aktualizováno.

 • První vyučovací hodina pro konzultace v teoretickém vyučování začíná:
  -        pro 2. + 3. patro budovy B v 7:50 hod.
  -        pro 2. patro budovy A v 7:55 hod.
  -        pro 1. patro v 8:00 hod.
  -        pro přízemí a suterén v 8:05 hod.
 • Vyučovací aktivity pro odborný výcvik budou zveřejněny prostřednictvím programu EduPage 7. 5. 2020.

Účast výše uvedených žáků je možná za podmínek blíže specifikovaných v dokumentu Informace o obnovení přítomnosti žáků ve škole.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které musí žáci při vstupu do školy odevzdat.

Žáci uvedených ročníků mají možnost si na dny, které budou trávit ve škole v rámci vzdělávacích aktivit dle rozpisu, objednat studenou stravu (bagetu). Objednávání je již možné.

 • Aby se žáci z bezpečnostních důvodů nehromadili ve výdejně stravy, končí
  4. vyučovací hodina v uvedených časech:
  -        pro 2. + 3. patro budovy B v 11:10 hod.
  -        pro 2. patro budovy A v 11:20 hod.
  -        pro 1. patro v 11:30 hod.
  -        pro přízemí a suterén v 11:35 hod.
Mimo rozpis vzdělávacích aktivit nemají žáci do školy umožněn vstup!

Upozorňujeme, že žáci nižších ročníků nemají nadále do školy přístup umožněn. Prosíme o respektování tohoto pokynu. Termín pro nižší ročníky s možností vyzvednutí osobních věcí, odevzdání zapůjčených učebnic apod. připravujeme předběžně na měsíc červen. Harmonogram možné přítomnosti bude v předstihu zveřejněn.

Ing. Zdeněk Pavlík
ředitel školy

Kvě
05

Pronájmy tělocvičen – školní rok 2019/2020

Vzhledem k mimořádným opatřením nepředpokládáme do konce školního roku 2019/2020 obnovení pronájmů KTZ.

 

Kvě
05

Květinový den

Kvetinovy_kveten_banner_1850x1050Studentská rada SŠTE Brno se každý rok spolu s dobrovolníky z ostatních tříd účastní Květinového dne Ligy proti rakovině. Vzhledem k současné situaci byl termín sbírky z května přesunut na 30. září 2020. Liga proti rakovině Praha je tu letos s námi již 30 let. Věnuje se prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Číst zbytek položky »

Dub
29

Informace – praxe 3. ročníků oborů M a L jsou ZRUŠENY

Vážení rodiče, milí žáci,
s ohledem na aktuální situaci jsou plánované 14 denní praxe 3. ročníků všech oborů M i L – jarní termín – zrušeny. Žáci v termínech konání těchto praxí zůstávají dále na distanční formě studia. Termíny podzimních praxí zatím zůstávají v platnosti.

 

Dub
29

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru.

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 [PDF]

Dub
22

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obory, ve kterých se nekonala jednotná přijímací zkouška

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči, dnes 22. 4. 2020 jsme vyhodnotili přijímací řízení do tříletých učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou.

ELEKTROMECHANIK pro zařízení a přístroje     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

OBRÁBĚČ KOVŮ     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

PUŠKAŘ     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

STROJNÍ MECHANIK     PŘIJATÍ     NEPŘIJATÍ

Pokud jste přijati, měli byste odevzdat zápisový lístek. Kdy tak učiníte je na Vás, nejpozději jej však musíte odevzdat do 5 dní po vyhlášení výsledků přijímacího řízení  pro maturitní obory. Zřídili jsme proto až do středy 29. 4. 2020 na naší škole službu od 8:00 do 17:00 hod. (v pátek 24. 4. 2020 pouze do 15:00 hod.), kdy se Vám budeme věnovat na studijním oddělení a můžete odevzdat zápisový lístek.

Pokud čekáte na výsledky maturitních oborů nebo nehodláte riskovat nákazu Covid 19 při cestě na naši školu, nechejte si zápisový lístek doma – žádnou lhůtu neprošvihnete. Jen nezapomeňte přinést zápisový lístek po konání jednotných přijímacích zkoušek a to do 5 dnů od vyhlášení jejich výsledků.

Pokud jste nepřijati, máte dvě možnosti. Počkejte, jak se pohnou pořadí po vyhlášení výsledků maturitních oborů a vyčkejte na telefonát z naší školy, kterým budeme oslovovat uchazeče pod čarou v tom pořadí, jak se umístili. Letos ani nepodáváte odvolání. Druhou možností je sledovat, jak školy budou na svých www stránkách vyhlašovat druhá a další kola přijímacího řízení, když nenaplní povolené počty žáků po prvním kole.

Přeji úspěch v přijetí a následně i ve studiu ve Vámi zvoleném oboru. Ing. Pavel Meňhart

Dub
01

Organizace přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek – zákon č. 135/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, organizaci jednotných přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek řeší ministerstvo operativně dle informací z krizové štábu a my jsme stejně jako Vy odkázáni na zprávy zveřejňované na stránkách MŠMT.

Na základě opakujících se telefonických dotazů ohledně uplatnění zápisových lístků uvádíme:

§ 19, zákon č. 135/2020

Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Dub
01

Úřední hodiny pro veřejnost v době nouzového stavu

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny na:

ÚTERÝ 8:00 – 10:00 hod.

ČTVRTEK 11:00 – 13:00 hod.

Z důvodu nařízených vládních opatření upřednostňujeme elektronickou komunikaci a pokud Váš problém vyžaduje osobní návštěvu, je nutné se dopředu telefonicky domluvit.

Starší příspěvky «