Dub
01

Organizace přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek – zákon č. 135/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, organizaci jednotných přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek řeší ministerstvo operativně dle informací z krizové štábu a my jsme stejně jako Vy odkázáni na zprávy zveřejňované na stránkách MŠMT.

Dub
01

Úřední hodiny pro veřejnost v době nouzového stavu

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny na:

ÚTERÝ 8:00 – 10:00 hod.

ČTVRTEK 11:00 – 13:00 hod.

Z důvodu nařízených vládních opatření upřednostňujeme elektronickou komunikaci a pokud Váš problém vyžaduje osobní návštěvu, je nutné se dopředu telefonicky domluvit.

Bře
24

Zájezd do jižní Anglie ve dnech 20. – 25. dubna 2020 – aktualizace

Vážení rodiče a žáci,

vzhledem k současné situaci jsme byli nuceni zrušit zájezd do jižní Anglie, který se měl konat ve dnech 20. – 25. 4. 2020. Cestovní kancelář, která pro nás zájezd připravovala, akceptuje Odstoupení od smlouvy a nepožaduje storno poplatky. Zaplacená částka Vám bude vrácena na Váš účet.

Přikládáme vyjádření CK: Odstoupeni_od_smlouvy_Anglie.pdf

RNDr. Jana Tillerová

jana.tillerova@sstebrno.cz

Bře
17

Provoz školy za mimořádných událostí

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě výsledků jednání vedení školy se s okamžitou platností od 17. 3. 2020 10:00 hod.:

  • ruší veškeré rekvalifikační kurzy, o jejich přesunu budete informováni na www
  • ruší rodičovské schůzky dne 30. 3. 2020
  • ruší schůzka důvěrníků Spolku přátel školy dne 30. 3. 2020
  • zakazuje pohyb a vstup žáků z jakéhokoliv důvodu do budov školy

Před plánovanou návštěvou školy (pouze v nejnutnějších případech), se vždy informujte o provozu školy předem telefonicky.

Bře
12

Mimořádné opatření k uzavření školy – AKTUALIZOVÁNO

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 škola pro žáky do odvolání uzavírá, viz:

Informace o Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví na JM ŠKOLY

Zrušení výuky se týká i ODBORNÉHO VÝCVIKU v partnerských firmách.

Žáci jsou povinni sledovat stránky školy, dle možností plnit zadané úkoly či vypracovávat projekty dle pokynů vyučujících zveřejněné v systému Edupage.

Obědy pro žáky jsou od 11. 3. 2020 hromadně zrušeny, není potřeba činit další kroky.

V souvislosti s nařízenými opatřeními budou zrušeny tyto akce:

Třídní schůzky dne 16. 3. 2020
Schůze spolku přátel 16. 3. 2020 
Den firem dne 24. a 25. 3. 2020
Setkání s bývalými zaměstnanci školy dne 26. 3. 2020
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 12. 3. 2020 a 19. 3. 2020.

Další informace budou upřesněny.

 

Bře
10

Koronavirus Covid-19 a mezinárodní programy na naší škole

Vážení rodiče a žáci, účastníci projektů Erasmus+ Výzva 2018 a 2019, v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 naše škola jedná s Domem zahraniční spolupráce, naší národní agenturou pro programy Erasmus+, o aktuální situaci týkající se výjezdu našich žáků v březnu a dubnu 2020.

V této chvíli jsou platná doporučení a informace pro příjemce grantu, která Dům zahraniční spolupráce vydal. Tato jsou v souladu s aktuálními instrukcemi a postupy ze strany Evropské komise, respektují příslušná ustanovení grantové dohody, která je vždy uzavřena mezi příjemcem grantu a DZS a samozřejmě zejména plně respektují aktuální doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví.

I když Chorvatsko ani Velká Británie, kam vyjíždíme, nejsou zahrnuty do seznamu vysoce rizikových oblastí, bohužel výjezd žáků se podle nařízení zřizovatele v měsíci březnu do Chorvatska neuskuteční.

Zatím není možné určit, zda výjezdy v rámci programu Erasmus+ se uskuteční v měsíci dubnu. Ale v případě vyšší moci a neuskutečnění výjezdu i v měsíci dubnu, naše škola podle grantové smlouvy musí aktivity uskutečnit v nejbližším možném termínu, tzn., žáci vyjedou na stáže jak do Chorvatska, tak i Velké Británie v náhradním termínu.

O dalších aktualitách Vás budeme průběžně informovat.

Mgr. Olga Myslíková, vedoucí programu Erasmus+

 

Bře
10

Stínování slovenských učitelek na naší škole

3V týdnu od 2. 3. do 6. 3. 2020 proběhlo na naší škole stínování výuky ekonomických předmětů dvěma slovenskými učitelkami z Obchodní akademie v Nitře v rámci KA1 programu Erasmus+. Cílem stínování bylo porovnat obsahové a tematické zaměření hodin OVP, přenos příkladů dobré praxe ve využívání inovativních a moderních přístupů, Číst zbytek položky »

Bře
10

Projektový den – Prima život

projektŽáci PSP2 se dne 6. 3. 2020 zúčastnili projektového dne zaměřeného na finanční vzdělávání. Smyslem bylo, aby si žáci uměli stanovit životní cíle, získali správné finanční návyky a s tím spojený rozvoj osobnosti a klíčových kompetencí. Cílem je také prevence předlužení mladé generace. Projektový den byl formou hry, Číst zbytek položky »

Bře
09

Kovo Junior 2020 – krajské kolo

trnkovaVe dnech 24. – 25. 2. 2020 se naši žáci zúčastnili krajského kola soutěže České ručičky, obor mechanik seřizovač CNC, které proběhlo na SŠSE Brno, Trnkova. Úkolem bylo programování a výroba součástky na CNC stroji. Naši žáci Miroslav Špatný a Petr Maša, oba ze třídy MS3C, obsadili krásné 3. a 4. místo a zároveň se ze třetího místa žák Miroslav Špatný kvalifikoval do celostátního kola, které proběhne příští týden v Chomutově. Číst zbytek položky »

Bře
06

Ekonomická olympiáda

ekoNaši žáci školy se zúčastnili Ekonomická olympiády. Je to mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání a České národní banky. Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «