Přednášky z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti

Aktivita KA05-2

Přihláška na PŘÍPRAVNÝ KURZ K  PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM


PŘIHLÁŠKA na přípravný kurz k přijímacím zkouškám

 

 

Číst dále

Volby do Školské rady pro období 2020-2023 – VÝSLEDKY – aktualizováno

Ředitel školy Ing. Zdeněk Pavlík vyhlašuje volby do Školské rady.

Volby se uskuteční v pondělí 23. 11. 2020 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podrobnější informace:
Oznámení o konání voleb do Školské rady 23.11.2020
Přihláška kandidáta do Školské rady 23.11.2020
Volební řád pro volby do Školské rady 23.11.2020

Kandidáti:

Kandidáti do Školské rady z řad pedagogických pracovníků – zveřejněno dne 16.11.2020 v 15:00 hod.

Kandidáti do Školské rady z řad zákonných zástupců – zveřejněno 16.11.2020 v 15:00 hod.

Výsledek voleb

Zvolení členové Školské rady

 

PŘÍPRAVNÝ KURZ K  PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Kdo je připraven, není zaskočen
Pro žáky devátých tříd ZŠ a pro zájemce o studium nástavbového studia oboru Provozní technika pořádáme:
Přípravný kurz z matematiky a českého jazyka
Číst dále

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Číst dále

Tvorba PF2021 – soutěž žáků

„ Vedení školy vyhlásilo 12. 10. 2020 soutěž o nejlepší návrh PF2021. Do soutěže se přihlásilo 87 řešitelů, z nichž komise vybrala 18 nejlepších a do finále z nich potom postoupily čtyři uvedené návrhy. Vítězné PF bude vyhlášeno před vánocemi a stane se oficiálním školním přáním pro tento rok. Všem řešitelům děkujeme za krásné návrhy a přejeme jim hodně štěstí v dalších soutěžích a hlavně hodně zdraví.“

 

Česká koruna v časech krize (on-line přednáška)

Dne 23. 11. 2020 byla uskutečněna on-line přednáška v rámci projektu Experti do škol, pod záštitou České společnosti ekonomické pro třídy EPO4 a OK3 na téma: Česká koruna v časech krize, kde jsme se také lehce dotkli aktuálních problémů měnové politiky ČR. Poděkování patří žákům za účast a panu přednášejícímu doc. Ing. Svatopluku Kapounkovi, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně za jeho poznatky a čas strávený v online prostřední v SŠTE Brno, Olomoucká 61, p. o.

Videa o škole a oborech

Podívejte se….  O ŠKOLE – video

OBORY: 

STROJÍRENSTVÍ
ELEKTROTECHNIKA
INFORMATIKA
EKONOMIKA

Škola ve vysílání INFO TV Brno.

Od středy 18. 11. 2020 budou vysílána oborová videa
v pořadu Středoškolský magazín na televizní stanici INFO TV Brno.
První vysílání začne cca v 8:35 a poté každou hodinu zhruba ve stejný čas,
tzn. 9:35, 10:35, atd.
Po třech dnech vysílání videa jednoho oboru, následuje vysílání dalšího oboru.

Nespíme na vavřínech ani v době on-line výuky!

Pro naše žáky 3. a 4. ročníků IT oboru začaly v rámci projektu iKAP JMK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 odborné přednášky na téma:
Kybernetická bezpečnost.

Číst dále

ZŘIZOVATEL A PARTNEŘI