Stáž učitelů v Norsku

Ve dnech 21. března až 1. dubna 2022 proběhla stáž dvou učitelů strojírenství v norském Trondheimu v rámci programu Erasmus+. Obsah stáže byl věnován stínování, vzájemné výměně poznatků a zkušeností od norských kolegů a příprava možné budoucí spolupráce mezi školami.

Číst dále

Organizace přijímacích zkoušek – informace pro rodiče a uchazeče

Vážení rodiče a uchazeči,

zde najdete podrobné informace o organizačním zabezpečení průběhu přijímacích zkoušek ve dnech 12. a 13. dubna 2022.  [*.pdf]

Všem uchazečům přejeme úspěšné řešení  úkolů!!!

 

Byli jsme v Belgii

Začátkem dubna jsme se asi s 50 žáky naší školy zúčastnili 5denního poznávacího zájezdu do Belgie. Ráno po příjezdu do Belgie jsme navštívili největší belgický skansen Bokrijk reprezentující vlámskou venkovskou kulturu, se zvířaty a stovkou chaloupek. V odpoledních hodinách jsme viděli známé Atomium v Bruselu. Ubytováni jsme byli v sympatickém hotelu sportovního centra. Další den jsme navštívili středověké vlámské město Gent a historické město Bruggy, takzvané „Benátky severu“.

Číst dále

Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka

Vážení maturanti,

zde najdete jmenný seznam žáků a umístění do učeben pro vykonání písemné maturitní zkoušky z anglického jazyka a německého jazyka v pondělí 11. dubna 2022 v 8.00 hodin.   [*.pdf]

Všem maturantům přejeme mnoho štěstí!!!

 

Certifikace SolidWorks

Naše škola SŠTE Olomoucká získala v roce 2021 titul SOLIDWORKS Academic Certification Provider (certifikovaný poskytovatel). Tento titul nám umožňuje provádět správu certifikačních zkoušek pro studenty a pedagogy.

Číst dále

Exkurze do pobočky České národní banky v Brně

Dne 30. 3. 2022 měli žáci třídy EPO3 možnost nahlédnout do dění České národní banky v Brně a zároveň se tak dozvědět nové a zajímavé informace o penězích.

Byl jim představen chod banky a všechny její povinnosti, ale převážně se žákům ukázalo, jaké poznávací prvky naše měna má a jak rozeznat padělané peníze, které bankovky lze vyměnit a které už bohužel nejdou, peněžní oběh a spoustu dalších zajímavých věcí.

Číst dále

Úspěch v krajském kole Kvízu PLUS projektu Kraje pro bezpečný internet

V silné konkurenci soutěžících se na 1. místě umístil Matyáš Caras a 3. místo obsadil Jiří Hanzlík, oba žáci třídy IT2A. GRATULUJEME!

Matyáš Caras postupuje do celorepublikového finále, které se uskuteční v červnu v Praze.

Číst dále

Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásil ředitel školy volno pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace ve dnech:

12. dubna 2022
13. dubna 2022
Organizační a personální zabezpečení přijímacích zkoušek
02. května 2022 
03. května 2022
Organizační a personální zabezpečení didaktických testů (MZ – jarní zkušební období)

Přednáška: „Svoboda slova aneb cenzura na internetu“

Dne 1. dubna 2022 se uskutečnila pro žáky tříd EPO4 a IT4B přednáška na téma „Svoboda slova aneb cenzura na internetu“.  Žáci se hlouběji ponořili do problematiky moci globálních platforem, dozvěděli se více o konkrétních formách cenzurních zásahů v rámci světa, o přístupech vlád k této problematice ve Vietnamu, Brazílii, Německu, USA, Maďarsku a Polsku.

Číst dále

PŘÍPRAVNÝ KURZ pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole,

oznamujeme Vám, že ode dne 24. 2. 2022 probíhá přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka.
Číst dále

ZŘIZOVATEL A PARTNEŘI