Zkoušky Cambridge na Olomoucké

V prosinci 2023 proběhly na naší škole opět jazykové zkoušky Cambridge. Tentokrát se přihlásilo celkem 36 žáků, z toho 26 dosáhlo na úroveň B2 a 6 na úroveň C1. Všichni účastníci se můžou radovat z toho, že nemusí skládat „školní“ část maturitní zkoušky (slohová práce, ústní zkouška). Všem držitelům certifikátů srdečně blahopřejeme!

Nabídka volných míst

Hledáme zapálené učitelky/učitele, kteří sdílí radost ze vzdělávání a jsou připraveni ovlivnit budoucnost žáků. Pokud máte energii a odhodlání poskytovat kvalitní vzdělání, můžete být právě ta/ten, koho hledáme! Nabízíme nejen pracovní místo, ale také příležitost k osobnímu a profesnímu růstu. více informací 

Nominace žáka naší školy na prestižní akci „Meet the Champions of Excellence“ v Bruselu

Jako ambasador sítě Euroučňů a účastník stáže ve firmě v Irsku v rámci studia v učebním oboru byl náš žák Vojta Sysel ze třídy DNS1 nominován na jedinečnou akci „Meet the champions of excellence“Bruselu, která proběhne 23. února 2024. Toto setkání, které společně pořádají Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropská komise, má za cíl zdůraznit hodnotu odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a povzbudit mladé lidi, aby si zvolili OVP jako efektivní vzdělávací a kariérní cestu.

Číst dále

Beseda – Svět dvou kultur – Život a studium v Česku a USA

V uplynulém měsíci ve dnech 18. a 19. prosince 2023 jsme uspořádali na naší škole výjimečnou akci – besedu Svět dvou kultur: Život a studium v Česku a USA se žákem Filipem Szuścikem z ME4A, který se zúčastnil studijního pobytu a celý minulý školní rok studoval na střední škole v USA.

Číst dále

Ocenění pro TOP9 programátorů CNC v ČR

Dne 12. prosince 2023 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR slavnostní ocenění nejlepších 9 programátorů CNC v řídících systémech Heidenhain, Siemens a Fanuc. Máme velkou radost, že hned 3 ocenění si odnesli žáci naší školy.  Žákům Jakubu Barančicovi (MS3A), Martinu Klíčovi (MS4A) a Oliveru Pakostovi (MS4B) gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Číst dále

DESIGN THINKING Workshop

Naši žáci Šimon Horčica, Lukáš Kroupa, Marian Borislavov Goranov, Josef Korbář, Jan Gabarík IT3A, Richard Pavlikán IT4B a Matyáš Caras IT4A se dne 17. 1. 2024 v Praze zúčastnili workshopu Design Thinking v rámci soutěže Solve for Tomorrow.

Číst dále

Účast školy v programu Edugrant

Naše škola získala grant ve výši 241 509,65 Kč v rámci projektu Edugrant, který zajišťuje nadace The Velux Foundations. Za tyto peněžní prostředky byly do školy pořízeny 3D tiskárny a laserové gravírky, které využijeme napříč vyučovanými obory ke zkvalitnění výuky o znalost v těchto moderních a stále častěji využívaných technologií. Naši žáci se tak mohou již brzy těšit ve svých hodinách zase na něco nového.

Číst dále

1. MÍSTO – ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

S velkou radostí Vám oznamujeme, že naše škola se umístila na přední příčce ankety Škola doporučená zaměstnavateli 2023 v Jihomoravském kraji. Anketu vyhlašuje již tradičně Klub zaměstnavatelů a školy hodnotí zástupci firem.
Velice si Vážíme tohoto ocenění, které vnímáme především jako kladnou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, se kterými jako odborná škola, napříč jednotlivými obory, dlouhodobě spolupracujeme.

Děkujeme za Vaši důvěru ve vzájemnou spolupráci.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení uchazeči o studium,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo webové stránky, které budou hlavním zdrojem informací souvisejících s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi – www.prihlaskynastredni.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně VÁS zveme na poslední DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve školním  roce 2023/2024, který se pro Vás koná dopoledne od 8:00 do 12:00 hod v sobotu 27. 1.