A máme workoutové hřiště

Je to soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou.

 

Číst dále

HELP! knihovně – knihy na prázdniny

Vážení čtenáři,
z důvodu připravované modernizace informačního centra si přijďte, prosím, vybrat a vypůjčit co nejvíce knih a ostatních dokumentů na prázdniny už nyní.
Hezké prázdniny s knihou!

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Jsme rádi, že díky naší spolupráci a aktivitám v rámci Finanční gramotnosti se naše škola neustále rozvíjí a zapojuje se i do odborných konferencí a podobných projektů v rámci ČR. Finanční gramotnost je pro žáky velmi důležitá, jelikož s ní pracují celý život. Škola se snaží využívat pro podporu finanční gramotnosti projektovou výuku a co nejvíce propojení s odborníky, organizacemi z praxe.

Číst dále

ONLINE NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

V měsíci dubnu se žáci čtvrtých, třetích a některých druhých ročníků zúčastnili online přednášek – streamů z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Měli tak možnost nahlédnout do prostor Thunovského paláce v Praze, kterými je provázeli tamější odborní průvodci. Číst dále

Workshop – FINANČNÍ GRAMOTNOST

aneb

Co si všechno můžeme představit pod finančním vzděláváním na SŠ?

Dne 28. 4. 2021 proběhl v rámci projektové výuky na naší škole den s finanční gramotností. Workshop proběhl online formou přes aplikaci TEAMS s programem.

Číst dále

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 3. a 4. KVĚTNA 2021

Informace k průběhu přijímacího řízení

bližší informace

Knihovna – nové knihy ve školní knihovně

V této zvláštní době, která nepřeje aktivitám, na které jste byli zvyklí, máte možná více času na četbu knih. Nahlédněte do seznamu nově pořízených knih a přijďte si titul vypůjčit, případně zarezervovat.

SEZNAM KNIH
Hezké jarní dny s knihou!

Žáci ve škole,…

Žáci přijali nabídku a i přes povinné testování přišli do svých praxí, kde dolaďují své znalosti potřebné k závěrečným zkouškám.

60 % žáků posledních ročníků SŠTE Brno využilo možnost přijít do praktické výuky – například elektromechanici, obsluha CNC strojů nebo třeba obráběči kovů.

Číst dále

Přijímací řízení – testování – aktualizováno

Vážení uchazeči,

na základě nařízení MŠMT zveřejňujeme informace o povinnostech pro uchazeče vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání.

Číst dále

Úspěchy v krajské soutěži „Co víš o EU?“

V měsíci březnu se žáci naší školy zúčastnili krajské soutěže „Co víš o EU?“. Výherci, kteří získali vstupenky na výstavu ROBOT2020 v Technickém muzeu jsou Jakub Pokorný z třídy STR2, Zuzana Baráková z třídy EPO1A a Tomáš Friedl z třídy IT3A.

Všem účastníkům děkujeme a výhercům blahopřejeme.

ZŘIZOVATEL A PARTNEŘI