IDS JMK – slevy na jízdném pro žáky

Milí žáci,
koordinátor Integrovaného dopravního systému v Jihomoravském kraji – společnost KORDIS JMK – zpracoval informační materiál pro žáky a studenty týkající se vyřizování slev na jízdném a předplatních jízdenek v příštím školním roce.

Číst dále

Zdravé studium z domu

Dne 14. 5. 2021 se třída EPO3 pod vedením Mgr. Mikeskové zúčastnila zajímavého online kurzu od Nevypusť duši. Bylo příjemné se zastavit a vyzkoušet si relaxační techniky, pobavit se o starostech v distančním vzdělávání a zaměřit se na zdravé studium z domu. Naši žáci ocenili nejen skvěle nachystaný program, ale i věkově blízké lektorky.

Postup do ústředního kola soutěže v programování


Dne 22. dubna 2021 se naši žáci zúčastnili krajského kola soutěže v programování, které se uskutečnilo online.
Tomáš Mahdal se v Jihomoravském kraji umístil na prvním místě a se ziskem 79 bodů postupuje do ústředního kola, které se bude konat 21. června 2021.
Číst dále

Vyzvednutí rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pokud jste se nestihli dostavit v pátek 21. 5. 2021 pro rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, neváhejte tak učinit co nejdříve a přineste s sebou zápisový lístek či podejte odvolání. V tomto týdnu pro Vás budeme k dispozici od pondělí do čtvrtka vždy od 7:00 hod. do 16:30 hod. ve třetím patře budovy A. V pátek potom od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

   Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení.

Soutěže strojařů v plném proudu

Žáci naší školy, jak jsme již dříve informovali, se pilotně zapojili, do u nás zcela nové soutěže Skills Czech republic v dovednosti CNC frézování.

Nyní obdrželi zadání dílce, který musí na CNC stroji naprogramovat a vyrobit. Mimoto se zúčastňují zdokonalujících seminářů, aby v konkurenci ostatních soutěžících zvýšili svoje šance.

Číst dále

FINANČNÍ GRAMOTNOST – ukázka z projektové výuky


Video1 – úvod, Ing. Zdeněk Pavlík , JUDr. Alena Schillerová, Ph. D., PhDr. Karel Kovář, Ph. D., Ing. Aleš Michl,  Ph. D., Jana Merunková
Video2 – Ing. Kateřina Lichtenberková
Video3 – Aneta Luňáková
Video4 – doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., závěr

Ročenka 2019/2020


Konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu, zpětvzetí zápisového lístku

Vážení uchazeči,

zveřejňujeme informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku.

 

Opatření obecné povahy – Přijímací zkoušky – dodatek ze dne 7. 5. 2021

 

A máme workoutové hřiště

Je to soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou.

 

Číst dále

ZŘIZOVATEL A PARTNEŘI