ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY NA MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍ SÍTĚ EUROUČŇŮ NA AZORSKÝCH OSTROVECH

Žák naší školy, Patrik Havelka ze třídy OK3, jako ambasador sítě Euroučňů úspěšně reprezentoval naši zemi i naši školu na mezinárodním setkání sítě Euroučňů v Portugalsku na ostrově Terceira na Azorských ostrovech, které se konalo ve dnech 20. – 23. 4. 2023.

Letos se naše škola poprvé přihlásila do sítě Euroučeň a nominovala dva žáky učebních oborů, a to Vojtu Sysla ze třídy PU3 a Patrika Havelku ze třídy OK3, kteří loni úspěšně absolvovali měsíční odbornou stáž v Irsku. Žáci kromě podání přihlášky museli rovněž natočit video v anglickém jazyce, v němž měli představit sebe a svoji stáž.

Naši žáci byli úspěšní a byli vybráni jako noví Euroučni a stali se členy Sítě Euroučňů – ambasadorů programu Erasmus+ v odborném vzdělávání. Nakonec náš žák Patrik Havelka se v těžké konkurenci ještě navíc prosadil a byl vybrán jako ambasador za Českou republiku pro výjezd na mezinárodní setkání v Portugalsku na Azorských ostrovech, což je obrovský úspěch.

Patrik s dalšími 5 žáky z různých středních škol z České republiky měl na pětidenním mezinárodním setkání Euroučňů možnost sdílet své zkušenosti ze zahraničí, co ho ke stáži v cizině motivovalo, a jak by chtěl dál zvyšovat povědomí veřejnosti o programu. Patrik měl rovněž příležitost se setkat se svými zahraničními protějšky, kterých bylo celkově 47 z 10 evropských zemí zapojených do evropské Sítě Euroučňů programu Erasmus+.

Přes den byli účastníci zaměstnáni různými workshopy, přednáškami a semináři na témata jako jsou evropské hodnoty, udržitelnost či sociální média, večer pak měli prostor na poznávání se s ostatními a navazování kontaktů. Tento networking byl podle Patrika i jedním z největších přínosů akce. Ambasadoři se také zúčastnili různých exkurzí do přírody (vydali se sázet stromy, do sopečné jeskyně, či na sledování velryb), ale i do města.

Mezinárodní setkání sítě Euroučňů mělo na Patrika obrovský dopad a Patrik chce motivovat ostatní potenciální zájemce, a to hlavně žáky učebních oborů, aby se účastnili projektu Erasmus+, a tak v září – říjnu plánuje natočit podcast, zorganizovat besedu se žáky učebních oborů a aktivně se zúčastnit Erasmus Days 2023, které na naší škole proběhnou od 11.–13. října. Tak se máme na co těšit.

Další informace o všech reprezentantech ČR na mezinárodním setkání si můžete přečíst na stránkách Domu zahraniční spolupráce (České národní agentury pro mezinárodní vzdělávání a výzkum), a to na odkazu.