Když se teorie prolíná s praxí

Žáci MS4 B navštívili brněnskou firmu Nitridace  která se zabývá plazmovou NITRIDACI, ČERNĚNÍM v oxidační lázni, KALENÍ (voda, olej, polymer). Žákům bylo odhaleno nejen několik chemických reakcí, různých technologií, ale i možnost kontroly povrchu. Děkujeme firmě za vstřícnost a ochotu, kterou nám věnovali.