Letošní 3měsíční stáže v Irsku ErasmusPro – odborné zkušenosti a poznání země

Irsko je krásná země s bohatou kulturou, přírodní krásou a zajímavou historií. A pokud jedete na tříměsíční stáž ErasmusPro v Irsku, je to úžasná zkušenost, protože můžete tuto krásnou zemi poznat a získat ty nejlepší zážitky a zkušenosti. I letos tohle dobrodružství mohlo zažít sedm žáků naší školy, kteří ve dnech 3. 5. – 2. 8. 2023 vyjeli do hlavního města Irska – Dublinu, aby absolvovali stáže uskutečněné ve spolupráci s naším zahraničním partnerem InternsPlus.

Žáci vyjeli na aktivitu ErasmusPro – dlouhodobé stáže žáků v podnicích díky grantu z Programu Erasmus + ve Výzvách 2021 a 2022: 2 žáci v rámci projektů č. 20211CZ01-KA121-VET-000007322 a 5 žáků v rámci projektu č. 20221CZ01-KA121-VET-000059159.

Stáží se zúčastnili žáci 3. ročníků maturitních oborů a 2. ročníků učebního oboru – 1 žák z oboru Informační technologie, 3 žáci oboru Ekonomika a podnikání, 2 žáci oboru Strojírenství a 1 žák učebního oboru Puškař.

Před odjezdem se žáci seznámili s irskou kulturou, historií a tradicemi v přípravném kurzu, což jim pomohlo lépe porozumět zemi, ve které žili 3 měsíce, také se zúčastnili online jazykového kurzu v systému OLS, což bylo i podmínkou účasti na projektu. Rovněž 2 žáci oboru Strojírenství před stáží absolvovali virtuální školení – Online Manual Handling Course zakončený testem – Practical Assessment.

Během svého pobytu žáci bydleli v irských rodinách, které byly na žáky milé a staraly se o ně výborně. Trávení volného času a povídání si s náhradní rodinou pomohlo žákům ještě lépe poznat Irsko a jeho tradice a kulturu, ochutnat místní speciality a dozvědět se něco málo o životě a krásách Irska přímo od místních obyvatel.

Hlavním cílem projektu bylo získat odborné zkušenosti ve svém oboru a žáci 5 dnů v týdnu, 7-8 hodin denně plnili náplň stáže ve firmách podle oborů. Po seznámení se s firmou a zaměstnanci a zvládnutí školení z BOZP se žáci naplno zapojili do chodu svého pracoviště a kromě plnění 3 jednotek učení v délce 20–22 pracovních dnů se zaměřením na svůj obor pomáhali i s dalšími úkony podle potřeb podniku. Žáci se zúčastnili stáže s otevřenou myslí a byli připraveni učit se nové věci, ověřit si poznatky a znalosti získané při teoretickém studiu a prohloubit si odborné dovednosti, snažili se aktivně zapojit do úkolů a spolupracovat s kolegy. Každý účastník byl během stáže svým instruktorem ve firmě hodnocen a výsledky hodnocení byly zapsány v osobních záznamech. Pozitivní hodnocení a splnění podmínek projektů vedlo žáky k získání Europassu mobility.

Protože angličtina je hlavním jazykem v Irsku, tak každodenní komunikace s rodinou a ve firmě vedly k prohloubení jazykových dovedností žáků. Praxe v reálných situacích jim výrazně pomohla s porozuměním a mluvením.

Irsko nabízí nádhernou přírodu a zajímavá místa a žáci využili volného času během víkendu k prozkoumávání a návštěvě klidných irských vesniček, úchvatného pobřeží, malebných jezer v hrabství Wicklow a historických památek. Po práci se také věnovali kulturním aktivitám, jako jsou koncerty, festivaly, navštěvovali galerie, muzea a výstavy. Ochutnávka místní irské kuchyně, jídel, jako jsou „full Irish breakfast“, rybích a mořských plodů, prozkoumání místních hospod, kde se často konaly hudební a taneční večery, byly rovněž skvělým způsobem, jak poznat kulturu země. Navázání přátelských vztahů s místními lidmi umožnilo lépe poznat každodenní život v Irsku a získání zážitků, které turistům často unikají.

Navzdory stereotypům o špatném irském počasí měli žáci letos štěstí na výjimečně krásné sluneční dny a vysoké teploty v květnu a červnu a mohli si maximálně užít pobřeží, řeku Liffey a Irské moře. Ale v červenci zažili žáci i opravdové irské počasí, kdy každý den pršelo a teploty nepřesáhly 20 stupňů.

Pobyt účastníků byl zakončen slavnostní závěrečnou schůzkou a neformální besedou s organizátory, na níž žáci měli možnost sdílet své dojmy a postřehy z pobytu a stáží a obdrželi certifikáty. Po schůzce ještě na účastníky čekala poslední společná procházka Dublinem, poslední focení oblíbených míst a rozloučení se svou rodinou.

Celkově vzato, stáž v Irsku poskytla žákům nejen profesionální zkušenosti, ale také možnost objevovat novou kulturu, navázat přátelství a získat nezapomenutelné zážitky. Dublin a Irsko přirostlo všem k srdci a už nyní žáci plánují se vrátit do této hezké země, země zelených luk a přírodních krás, nevídané historie a pohostinných lidí.

Zpracovala: Mgr. Olga Myslíková

PREZENTACE ŽÁKŮ