Zahájení školního roku 2023/2024

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 04. 09. 2023.
Žáci 2. – 4. ročníků a žáci nástavbového studia obdrží podrobné informace a pokyny prostřednictvím EduPage.
Žáci 1. ročníků zahajují školní rok 04. 09. 2023 v 9:30 hod. v učebnách dle rozpisu (bude zveřejněn na recepci školy).

Těšíme se na vás!