Galavečer České ručičky 2023

Ve středu 21. června 2023 jsme v Brně společně oslavili ty nejlepší z řad žáků středních odborných škol ve 22 oborech vzdělání z celé České republiky. Oceněni byli nejtalentovanější žáci daných oborů a mezi nimi žák naší školy z oboru strojírenského Mechanik seřizovač Tomáš Svoboda za pedagogického doprovodu zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Josefa Korčáka, MBA.

Mezi oceněnými osobnostmi, které významně přispěly k rozvoji odborného školství v oblasti strojírenství byl bývalý zástupce ředitele pro odborný výcvik SŠTE Brno, Olomoucká, p.o.  Ing. Jindřich Felkel.