Ředitelské volno – 1. pololetí školního roku 2023/2024

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásil ředitel školy ředitelské volno dne 29. 09. 2023 pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace z důvodu zajištění dokončovacích prací v prostorech školní kuchyně a jídelny.