WORKSHOP – AT&T Aspire ACADEMY – Technical workshop

Někteří žáci IT3A se zúčastnili 9. 11.  2022 technického workshopu zajišťující organizace JA Czech, pod společností AT&T. Cílem workshopu bylo osvětlit žákům, co vše se může skrývat pod pojmem Internet věcí (IoT). Dozvěděli se, jaké jsou nejběžnější aplikace (ať průmyslové či co pro domácnosti), kde se tyto technologie používají a jak jsou nejběžněji připojeny k síti a Internetu.

Žáci byli obeznámeni se základy digitální slaboproudé problematiky a prakticky si vyzkoušeli připojení zařízení do internetu včetně interakce fyzického světa s cloudovým serverem.