Slavnostní předávání certifikátů účastníkům loňských výjezdů v rámci programu Erasmus+.


Dne 3. 11. 2022 proběhl na naší škole slavnostní ceremoniál, na kterém byly zhodnoceny loňské výjezdy účastníků v rámci programu Erasmus+ a předány certifikáty Europass mobility.

Certifikáty byly předány účastníkům projektů Výzva 2019 a Výzva 2021, celkem 34 účastníkům:
– 8 žákům a 2 absolventům, kteří se zúčastnili 1měsíčních stáží v Irsku v rámci projektu Výzva 2019;
– 10 žákům a 3 absolventům, kteří se zúčastnili 1měsíčních stáží v Irsku v rámci projektu Výzva 2021;
– 7 žákům 3měsíčních stáží v Irsku (2 účastníci ve Výzvě 2019 a 5 účastníků ve Výzvě 2021);
– 4 pedagogům, kteří se zúčastnili stínování na odb. školách na Slovensku, ve Slovinsku, v Norsku a v Itálii v rámci Výzvy 2021.
Vedoucí projektů v programu Erasmus+ Mgr. Olga Myslíková zhodnotila průběh stáží a běhů, poděkovala účastníkům za skvělou reprezentaci naší školy během mobilit a popřála účastníkům hodně úspěchů v profesním životě.
K účastníkům také promluvil pan ředitel Ing. Zdeněk Pavlík, který rovněž zhodnotil loňské výjezdy, poděkoval účastníkům a vedoucí projektu Mgr. Olze Myslíkové za bezproblémový průběh běhů a předal Certifikáty účastníkům.

Slavnostní atmostéru ceremoniálu také zajistila účast vedení školy na této události, a to zástupců ředitele pro teoretické vyučování RNDr. Jany Tillerové a Ing. Pavla Meňharta a vedoucí ekonomického oddělení Ing. Aleny Syslové.

Připojujeme se k blahopřáním účastníkům a doufáme, že tito žáci naší školy dobře zhodnotí získané dovednosti a zkušenosti a budou vzpomínat celý život na období mobilit a na naši školu, která jim jedinečnou možnost účasti na evropském programu Erasmus+ zajistila.