Tribotechnika v provozu a údržbě

Ve dnech 8. –9. listopadu proběhla mezinárodní konference Tribotechnika v provozu a údržbě, kam byli přizváni učitelé odborného výcviku strojírenství. Hlavním cílem bylo informovat přítomné odborníky o nasazení řezné kapaliny Folia v „provozu“ naší školy a podělit se o naše zkušenosti.

Mimoto byla naskytnuta možnost představit naši školu, včetně aktivit, na kterých se škola a naši žáci podílejí. Konferenci považujeme, jak po stránce odborné tak organizační, za velice zdařilou a děkujeme firmě Merlin-PLUS spol. s.r.o. za pozvání.