Výukový program EVVO

DSC_020611.3. 2014 jsme se zúčastnili výukového programu ,, Máme na Zemi ? “
Prohloubili jsme si znalosti o ekosystémech, uvědomili si přímou závislost člověka na přírodě a pochopili souvislosti mezi stavem životního prostředí a vlastním zdravím.

 


DSC_0198Ocitli jsme se v roli vědců, kteří společně utvořili posádku kosmické lodi. Ta měla za úkol připravit podmínky k osídlení vzdálené planety, zajistit dostatečné množství energie, vody a potravin. Nebylo jednoduché rozhodnout, zda využít technická, nebo přírodě blízká řešení. Zamýšleli jsme se nad hlavními ekologickými problémy – znečištění ovzduší, vody a půdy a eroze půdy. Pracovali jsme většinou ve skupinkách a společně si předávali informace. Úkol se nám podařilo splnit.
Program v ekocentru se nám velice líbil .

DSC_0199DSC_0200TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCI !
I my můžeme malými činy přispět k řešení místních a regionálních problémů. Všichni jsme zodpovědni za ochranu životního prostředí.

Žáci MS 1C