Soutěž odborných dovedností 2014 pro obor zámečník / strojní mechanik

Dne 13. 3. 2014 se na naší škole konalo Regionální kolo soutěže odborných dovedností Kovo Junior v oboru strojní mechanik – zámečník. Zúčastnilo jí celkem 20 soutěžících z 10 škol z celého Jihomoravského kraje. Naši školu úspěšně reprezentovali dva žáci ze třídy PUZ2 Michal Kotvrda a Tomáš Fišer.

Prvním úkolem bylo v časovém termínu dle zadané výkresové dokumentace zhotovit součástku „Dorazová západka„. Postupně na ní soutěžící museli prokázat své dovednosti z řezání kovů, pilování rovinných ploch, tvarových ploch i úhlů. K tomu je čekalo přesné vyvrtání otvoru a vyřezání závitu. K dispozici měli soutěžící zámečnické dílny SŠTE s běžným vybavením – ponky, svěráky, stolní vrtačky. Potřebné nářadí si dle seznamu soutěžící dovezli vlastní. Posuzována byla přesnost a kvalita zpracování.

 

 

 

Druhý úkol pro soutěžící bylo prověření znalosti z měření. Zde měli soutěžící za úkol změřit rozměry předložených součástek různými druhy měřidel.
Dozor nad regulérnosti celé soutěže měl supervizor pan Karel Jeřábek, zástupce firmy Šmeral Brno a.s.. Ten také předsedal hodnotitelské komisi, tvořené třemi vylosovanými zástupci pedagogických doprovodů zúčastněných škol. Tato hodnotitelská komise po celkovém změření přesnosti výroby a porovnání kvality a vzhledu jednotlivých výrobků zapsala výsledky do připravených hodnotících tabulek. Po součtech bodů z praktické části a části měření rozhodla o vítězi soutěže.

2. Výsledky soutěže

Na 1. místě s celkovým počtem bodů 208 se umístil:
Michal Kotvrda, SŠTE Brno, Olomoucká 61, žák třídy PUZ2

Na 2. místě s celkovým počtem bodů 203 se umístil:
Antonín Brychta, SOU Kyjov, Havlíčkova 1223/17
Na 3. místě s celkovým počtem bodů 190 se umístil:
Augustin Židlík, SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova 15


3. Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže Kovo Junior v oboru strojní mechanik – zámečník se konalo ve slavnostně vyzdobené odborné učebně praktického vyučování SŠTE Brno Olomoucká 61.

 

Soutěžící na 1. až 3. místě obdrželi hodnotné ceny věnované sponzory školy:1. cena: velká sada nářadí v kufru, věnovala firma Šmeral Brno a.s.
2. cena: Aku šroubovák Bosch, věnovala firma P – Kovo Brno, s.r.o
3. cena: posuvné měřítko + USB Flash disk, věnovala firma HAYLEY CZ, s.r.o

Součastně byl vítěz Michal Kotvrda ze SŠTE Brno, Olomoucká 61 a druhý v pořadí Antonín Brychta ze SOU Kyjov, Havlíčkova 1223/17 nominováni do celostátního kola SOD oboru zámečník, které se koná 2. – 3. 4. 2014 a SŠSaE Trnkova 113 Brno.

V Brně, 14.3.2014
Ing. Jindřich Felkel
ředitel soutěže