Volné dny – 2. pololetí školního roku 2023/2024

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje volno pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace ve dnech:
12. a 15. dubna 2024 Organizační a personální zabezpečení přijímacích zkoušek
02. a 03. května 2024 Organizační zabezpečení didaktických testů (MZ – jarní zkušební období)

Níže uvedené dny vyhlášeného ředitelského volny se netýkají žáků, kteří v uvedených dnech ředitelského volna absolvují praxe ve firmách.