Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

PRVNÍ LEKCE přípravného kurzu proběhne ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 15:00 hod. Další lekce proběhnou ve dnech: 29. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3. a 4. 4. 2024.
Žáci si na první lekci přinesou psací potřeby. Vstup do areálu školy bude umožněn 15 minut před začátkem kurzu. Seznamy žáků a jejich rozmístění do učeben budou vyvěšeny na vrátnici školy i na učebnách ve 2. patře budovy A. Trasa od vrátnice k učebnám bude vyznačena orientačními cedulemi.

Harmonogram

jeden předmět (M/ČJ) přestávka druhý předmět (M/ČJ)
15:00–15:45 15:45–15:55 15:55–16:40