Slavnostní předávání cen z krajského kola Soutěže v kybernetické bezpečnosti

Dne 16. 2. 2024 proběhlo slavnostní předání diplomů a věcných cen vítězi krajského kola „Kybersoutěže„, zástupcem organizátorů soutěže panem plukovníkem doc. Ing. Petrem Hrůzou, Ph.D., prorektorem pro vzdělávání a záležitosti studentů z Univerzity obrany, současně za účasti zástupce ředitele pana Mgr. Josefa Korčáka, MBA. Vítězem krajského kola je žák Tomáš Hanák ze třídy IT4A . Dalšími postupujícími finalisty jsou žáci Michal Šesták ze třídy IT4B a Tomáš Kummer, David Peš, Jan Králík a Filip Marek, všichni ze třídy IT3B.

Po slavnostním předávání cen v posluchárně naší školy následovala odborná přednáška pro třetí ročníky studijního oboru IT z oblasti kyberbezpečnosti, na téma „Etický hacking“.  Děkujeme panu plukovníkovi i jeho spolupracovníkům za dlouhodobou spolupráci s naší školou a velmi zajímavou a erudovanou přednášku.