Volby do Školské rady pro období 2020-2023 – VÝSLEDKY – aktualizováno

Ředitel školy Ing. Zdeněk Pavlík vyhlašuje volby do Školské rady.

Volby se uskuteční v pondělí 23. 11. 2020 od 8:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí prostřednictvím programu EduPage.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Podrobnější informace:
Oznámení o konání voleb do Školské rady 23.11.2020
Přihláška kandidáta do Školské rady 23.11.2020
Volební řád pro volby do Školské rady 23.11.2020

Kandidáti:

Kandidáti do Školské rady z řad pedagogických pracovníků – zveřejněno dne 16.11.2020 v 15:00 hod.

Kandidáti do Školské rady z řad zákonných zástupců – zveřejněno 16.11.2020 v 15:00 hod.

Výsledek voleb

Zvolení členové Školské rady