PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Kdo je připraven, není zaskočen
Pro žáky devátých tříd ZŠ a pro zájemce o studium nástavbového studia oboru Provozní technika pořádáme:
Přípravný kurz z matematiky a českého jazyka

Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícím.
Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka). Proběhne v dvouhodinových blocích, ve čtvrtky.
Termíny v čase 15:00 – 16:40 hodin:
(15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)
11. 2. 2021
18. 2. 2021
 4. 3. 2021
11. 3. 2021
18. 3. 2021
25. 3. 2021

V případě nutnosti distanční výuky, bude výuka probíhat synchronně.

Cena kurzu je 500,00 Kč, zahrnuje prezenční účast žáka na všech blocích kurzu, vstupní a výstupní testy s vyhodnocením a pracovní listy.