Úspěch studentů

Martin Trbola ze třídy  IT4  se zúčastnil 18.11.2013 v Sále zastupitelstva Jihomoravského kraje setkání  žáků, kteří dosáhli významných úspěchů v celostátních a mezinárodních soutěžích,  s představiteli Jihomoravského kraje a získal ocenění za reprezentaci Jihomoravského kraje v ústředním kole  v programování.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.