SAFETIQUETTE

Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu eTwinning. Tento projekt podporuje evropské školy ve vzájemné spolupráci, která probíhá s využitím informační a komunikační techniky. Cílem této spolupráce je nejen prohloubení kulturních a odborných znalostí, ale zejména zdokonalení se v cizím jazyce (angličtina, němčina).
Od března 2012 do května 2013 probíhal projekt SAFETIQUETTE, který je zaměřen na bezpečné používání internetu. Žáci tříd IT2A a IT2B si vyměňovali své zkušenosti se žáky polského gymnázia z města Rydultowy. Náplní tohoto projektu bylo prohloubení odborné slovní zásoby, sestavení a vyhodnocení dotazníku a tvorba webových stránek.
Projekt SAFETIQUETTE získal v květnu  2013  2. Národní cenu v kategorii středních škol a finanční odměnu v hodnotě 40 000,-Kč, která bude použita na setkání partnerských škol v prosinci 2013.
Dalším výrazným oceněním pro náš projekt je Evropská cena kvality, kterou každoročně uděluje Centrální podpůrné středisko programu eTwinning. Díky tomuto ocenění byl projekt zařazen do Galerie úspěšných projektů a postupuje do mezinárodní soutěže o nejlepší eTwinningový projekt, který bude vyhlášen na začátku roku 2014 na mezinárodní konferenci eTwinning.