Školní kolo recitační soutěže

V duchu tradice se dne 28. listopadu 2013 konalo školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v dramatickém přednesu poezie, prózy i vlastní tvorby. Udělili jsme ocenění:1. místo: Lucie Jurčová  (EPO3A) za přednes
2. místo: Dominik Štirba (IT2B) za přednes a vlastní tvorbu
3. místo: Dušan Létal, Pavel Doležel (PSP3) za dramatický přednes
Jakub Tišnovský, Lukáš Syrný, Ondřej Šikula (PSP4)
4. místo: Vu Khac Tiep (EPO4) za přednes a vlastní tvorbu
5. místo: Barbora Miklíková (EPO2) za přednes a vlastní tvorbu

 

 

 

 

Všem účastníkům děkujeme a výhercům gratulujeme.
(za organizátorky Mgr. Gabriela Šrámková a Mgr. Iva Slabá)