Třídní schůzky 3. a 4. ročníků

Vážení rodiče,
třídní schůzky 3. a 4. ročníků se konají v pondělí 20. 11. 2023 v 16:30 hod.
Třídním schůzkám předchází schůzky třídních důvěrníků 3. a 4. ročníků, které začínají v 16:00 hod.
Podrobné informace ke konání třídních schůzek byly rozeslány prostřednictvím EduPage.
vedení školy