Stáž učitelů v Itálii

V průběhu října proběhla 14 denní stáž dvou učitelů strojírenství v italském městě Ivrea, ve škole IIS Olivetti. Cílem stáže bylo stínování – výměna zkušeností pedagogů, prohlídka školy a způsobu vyučování v Itálii a pokračování rozvoje vzájemných vztahů obou škol.

Stáž hodnotíme jako velmi zdařilou, kdy si obě strany ze setkání odnesly nové znalosti, které můžou uplatnit při vyučování. Kromě „pracovní“ části stáže byla možnost o víkendu lépe poznat italskou kulturu formou výletů do okolních hor či do nedalekého města Turín.

Na jaro je rovněž plánován výjezd žáků naší školy do Itálie. Stáže se mohou účastnit žáci 3. ročníku oboru „mechanik seřizovač“. Případní zájemci se mohou přihlásit u pana Ing. Dohnala.