Termíny jednotné přijímací zkoušky

Vážení uchazeči,

jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou  písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech  je stanovena v rádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 3. května 2021
2. termín: úterý 4. května 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

1. termín středa 2. června 2021
2. termín čtvrtek 3. června 2021

Jednotná přijímací zkouška 2021│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Posunuté zkušební schéma JPZ 2021

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení

Opatření obecné povahy (OOP) k přijímacím zkouškám

Dodatek OOP – přijímací řízení