Mladí lidé v Evropské unii

Počátkem března v hodinách seminářů ze společenských věd proběhly dva webináře na témata „Dva krajani v Bruselu“ a „Lidé v EU“. Koordinátorka Eurocentra pro Brno Nikola Pavlůsková nám setkání zorganizovala a stala se také průvodkyní webinářů.

 

Studenti se netradiční formou dozvěděli řadu informací nejen o práci a možnostech studia v zemích EU, ale také o jejich institucích, zejména pak o práci a činnostech Evropského parlamentu.

Doufáme, že jakmile to situace mladým lidem dovolí, využijí získané informace ke studiu či k práci v zemích EU, nebo se zapojí do práce některé z evropských institucí.