Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

Vážení uchazeči,

jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu, jež se koná formou  písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech  je stanovena v náhradním termínu na dny:

1. termín: středa 2. června 2021
2. termín: čtvrtek 3. června 2021

Legislativa cermat.cz a MŠMT:

Jednotná přijímací zkouška 2021│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Posunuté zkušební schéma JPZ 2021

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení

Opatření obecné povahy (OOP) – platné znění

Dodatek OOP – přijímací řízení