Přednášky „Kybernetická bezpečnost“

Už třetím rokem mají naši žáci třetích ročníků oboru IT v učebních plánech téma „Kybernetická bezpečnost“.  Dne 4. 11. 2022 jsme opět „rozjeli“ blok přenášek pro školní rok 2022/2023. A opět s panem Ing. Jiřím Sedláčkem ze společnosti Network Security Monitoring Cluster CERIT Science Park.

Další termín přednášky je plánovaný na 2. 12. 2022. Přednášky jsou realizovány v rámci projektu Implementace KAP JMK II, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.