Konference: Finančně gramotná a podnikavá škola 2022

Dne 15. 11. 2022 jsme se účastnili konference – Finančně gramotná a podnikavá škola 2022 v hotelu Fitzgerald v Praze, kterou pořádala obecně prospěšná společnost Yourchance. Naše škola se touto problematikou zabývá již dlouhodobě a v rámci programu konference prezentuje příklady dobré praxe v rozvoji podnikavosti a finanční gramotnosti na úrovni středního školství v ČR.

Akce pro naši školu byla úspěšná i z pohledu křtu nové knihy: Jak učit finanční gramotnost? Tipy a podněty do výuky, do které jsme měli možnost vložit podněty, praktické příklady práce v oblasti finanční gramotnosti.