Ředitelské volno – 2. pololetí školního roku 2022/2023

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlásil ředitel školy ředitelské volno pro žáky Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, příspěvková organizace ve dnech:

13. dubna 2023
14. dubna 2023
Organizační a personální zabezpečení přijímacích zkoušek
02. května 2023 
03. května 2023
Organizační a personální zabezpečení didaktických testů (MZ – jarní zkušební období)