PŘÍPRAVNÝ KURZ pro žáky 9. tříd začíná 16. února 2023


Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole, oznamujeme Vám, že dne 8. 2. 2023 bylo ukončeno přihlašování do přípravného kurzu k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Žáci si přinesou psací potřeby a blok na poznámky.
Učebny vyčleněné pro kurz jsou ve 2. patře – vchod A. Seznamy žáků v učebnách budou dne 16. 2. 2023 od 14:30 k dispozici na vrátnici školy a budou vyvěšeny i na dveřích učeben. Vstup do budovy školy bude umožněn od 14:30.
Upozorňujeme, že vjezd vozidel do areálu školy není možný.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
RNDr. Jana Tillerová
jana.tillerova@sstebrno.cz

TERMÍNY

16. 2. 2023 23. 2. 2023 2. 3. 2023 9. 3. 2023 23. 3. 2023 30. 3. 2023
ČTVRTEK (15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)

V případě nutnosti distanční výuky, bude výuka probíhat synchronně (změna způsobu výuky vyhrazena dle aktuální situace).
Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícími.