PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PŘÍPRAVNÉHO KURZU pro žáky 9. tříd


Vážení rodiče a zájemci o vzdělávání na naší škole,

od 1. prosince 2022 je zahájeno PŘIHLAŠOVÁNÍ do přípravného kurzu  k jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka.

V PŘIHLÁŠCE jsou uvedeny platební údaje a další informace k platbě. Po připsání platby na náš účet dostanete potvrzovací e-mail.

Přípravný kurz zahrnuje celkem 12 vyučovacích hodin (6 hodin matematiky a 6 hodin českého jazyka).

TERMÍNY

16. 2. 2023 23. 2. 2023 2. 3. 2023 9. 3. 2023 23. 3. 2023 30. 3. 2023
ČTVRTEK (15:00 – 15:45 jeden předmět, 10 minut přestávka, 15:55 – 16:40 druhý předmět)

V případě nutnosti distanční výuky, bude výuka probíhat synchronně (změna způsobu výuky vyhrazena dle aktuální situace).
Obsahově i metodicky je náš kurz připraven a veden zkušenými vyučujícími tak, aby si jeho účastníci ověřili své dosavadní znalosti a dovednosti v uvedených předmětech, doplnili a intenzivně procvičili potřebné učivo. Žáci dále získají nezbytně nutné zkušenosti při práci s didaktickými testy. V závěru kurzu účastníci v obou předmětech vypracují cvičný test, jehož vyhodnocení provedou s vyučujícími.